OBCHODY DNIA WETERANA

OBCHODY DNIA WETERANA WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ I ROZPOCZĘCIA II WOJNY ŚWIATOWEJ W POWIATOWYM ODDZIALE GRÓJECKIM ZWiR WP

Dzień Weterana Walk o Niepodległość ustanowiony Ustawą z dnia 14 marca 2014 (Dz.U.poz.496 z dnia 17 kwietnia 2014 r.) na dzień 01.września jest dla Naszego Związku Weteranów i Rezerwistów WP świętem szczególnym z racji nazwy związku i realizowanych celów statutowych i ważnym też dlatego, że jest to dzień wybuchu II wojny światowej. Wzorem ubiegłego roku, Powiatowy Oddział Grójecki ZWiR WP w dniu 01.09.2018r zorganizował uroczystości poświęcone tym dwóm powiązanym ze sobą datom. Uroczystość naszą zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście w osobach: Burmistrz Gminy i Miasta Grójec – Pan Jacek Stolarski i Wiceburmistrz Burmistrz Gminy i Miasta Grójec – Pan Karol Biedrzycki.
Sekretarz POG ZWiR WP płk /s/ Janusz Czerniejewski powitał zaproszonych gości i członków POG ZWiR WP w Grójcu, a szczególnie jego Seniorów, a wśród nich: Prezesa Koła Nr 1 Oddziału Powiatowego i jednocześnie Prezesa Koła Kombatantów RP i BWP – ppor. w st. spocz. mgr inż. Kazimierza Kurach. W swoim wystąpieniu sekretarz POG ZWiR WP płk /s/ Janusz Czerniejewski zaznaczył jak ważny to jest dzień dla każdego Polaka a szczególnie dla tych, którzy przeżyli koszmar II wojny światowej. W szeregach Naszego POG ZWiR WP oraz Koła Kombatantów RP i BWP w Grójcu jest jeszcze kilka osób, które doświadczyły okrucieństw ze strony hitlerowskich Niemiec ale ich szeregi z dnia na dzień szybko topnieją. Wymienił nazwiska osób – kombatantów, członków POG ZWiR WP oraz członków Koła Kombatantów RP i BWP, które walczyły o wolną i niepodległą Polskę Wymienił nazwiska zmarłych kolegów naszego POG ZWiR WP oraz ZK i BWP a uczestnicy spotkania, uczcili ich pamięć minutą ciszy.
Po swym wystąpieniu zaprosił uczestników spotkania do dyskusji .
W dyskusji zabrali głos: Burmistrz Gminy i Miasta Grójec – Pan Jacek Stolarski, Kol. Bogdan Grzanka, Kol. Kazimierz Kurach, st. sierż. /s/ Stanisław Wieczorek, prezes POG ZWiR WP ppłk /s/ Stanisław Gliński oraz płk /s/ Henryk Szymczak. Dyskutanci podzielili się swoimi rodzinnymi losami z okresu II wojny światowej, ustosunkowali się do oceny „prawdy historycznej” kolejnych ekip rządowych a szczególnie oceny wartości przelanej krwi przez żołnierza niosącego wyzwolenie z kierunku wschodniego i dzielenia środowiska kombatanckiego pod względem przynależności do stowarzyszenia.
Za wspieranie realizacji zadań pro-obronnych oraz działalności upamiętniającej i upowszechniającej chwalebne czyny obrońców i wyzwolicieli Ojczyzny, żołnierzy Wojska Polskiego a także z okazji ukończenia 80 lat, POG ZWiR WP wyróżnił okolicznościowym ryngrafem Prezesa ZG płk /s/ Wiesława Korga.
Dyplomem – podziękowaniem wyróżnił Prezes ZG ZWiR WP za długoletnią działalność społeczną oraz z okazji ukończenia 90 lat płk /s/ Henryka Szymczak.
Zarząd POG ZWiR WP wyróżnił medalem pamiątkowym 25-lecia ZWiR WP płk w st. spocz. Janusz Czerniejewskiego. st. bosm. /s/ Tadeusza Kaczanowskiego i st. szer. /s/ Wiesława Kaim.
Gospodarze tego spotkania tj. Zarząd POG ZWiR WP, zadbali o to, aby rozmowy prowadzone były przy kawie, herbacie, ciastach, napojach chłodnych a zdrowie Seniorów i zaproszonych gości uczczono lampką wina.
Na zakończenie spotkania zrobiono sobie pamiątkowe zdjęcie na tle budynku przy ul. Laskowej 8.

ppłk w st. spocz. Stanisław Gliński

Uczestników spotkania i zaproszonych gości wita płk. /s/ Janusz Czerniejewski /od lewej/: Burmistrz UGiM Grójec Pan Jacek Stolarski, Wiceburmistrz UGiM Grójec Pan Karol Biedrzycki i płk /s/ Janusz Czerniejewski

Poczet sztandarowy podczas grania hymnu związkowego „Oka” / od prawej/ płk s/ Henryk Szymczak, sztandarowy – st. sierż. /s/ Zbigniew Cegiełkowski, asystujący – st. bosm. /s/ Tadeusz Kaczanowski


Zdjęcie zbiorowe uczestników spotkania z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość i rozpoczęcia II wojny światowej;

Możliwość komentowania została wyłączona.