Informacja o sytuacji w Związku

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy!

Członkowie Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego!

W odpowiedzi na napływające do Zarządu Głównego pytania odnośnie stanu faktycznego istniejącego w naszym Związku i jego najwyższej władzy między Zjazdami czyli w Zarządzie Głównym, spowodowane szumem informacyjnym o sporach i kłótniach na górze, niniejszym informuję, że szum ten stwarza negatywna i niegodna członka Związku działalność byłego skarbnika ZG Zbigniewa Żurowskiego i paru jego popleczników. Działalność ich miała na celu przejecie władzy w Związku, co w efekcie doprowadziło do recesji Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego z naszych szeregów i utworzenia tam samodzielnej organizacji w postaci Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Rzeczypospolitej Polskiej z Krzysztofem Majerem na czele. Z kolei Z. Żurowski i Janusz Zieliński (wspólnik b. Skarbnika) w dniu 7 kwietnia 2022 roku, ze względu na ich szkodliwą działalność w pracy organizacyjnej i chęć zawładnięcia Związkiem, uchwałą Zarządu Głównego poprzedniej kadencji, zostali zawieszeni w pracach członka ZWiRWP. Uchwała ta została odczytana i przyjęta przez Delegatów na XIII Krajowym Zjeździe Delegatów ZWiRWP. W tej sytuacji Żurowski, obawiając się konsekwencji swoich matactw (wyprowadził poza siedzibę Zarządu Głównego znaczne mienie związkowe, a z kasy związkowej znaczne sumy pieniężne), zwlekał z przekazaniem kluczy i pieczęci nowemu Zarządowi Głównemu, a ponadto podjął działania mające na celu sianie zamętu i niepewność wśród członków Związku. Napisał szereg nieuzasadnionych skarg i kalumnii do organu nadzorującego działalność organizacji pozarządowych (w tym ZWiRWP) czyli do Urzędu Stołecznego Miasta Warszawa, które zostały rozpatrzone przez ten organ. Urząd ten stwierdził, że XIII Krajowy Zjazd Delegatów ZWiRWP odbył się zgodnie z obowiązującym prawem oraz wybrał legalne władze.

Dlatego też informuję wszystkich członków, że praca Zarządu Głównego idzie normalnym tokiem. Jako Związek przyjmujemy nowych członków, powołujemy nowe Oddziały i Kola, a członkowie Zarządu Głównego pracują należycie wykonując przydzielone sobie zadania. Obecnie przygotowujemy się do obchodów 30-lecia ZWiRWP (wcześniej ZŻLWP) i przygotowujemy scenariusz obchodów.

Kończąc podkreślam, że kradzież jakiej dopuścił się Zbigniew Żurowski została zgłoszona odpowiednim Organom, toczy się postępowanie. Do czasu zakończenia sprawy Zbigniew Żurowski zostaje zawieszony w prawach członka. Jego działalność nie ma żadnej mocy sprawczej, jedynie szkodzi Związkowi. Proszę więc, aby nie reagować na jego „polecenia” i sugestie. On nie ma prawa niczego nakazywać.

Jeszcze jedno: Zapraszam prezesów Kół i Oddziałów do korzystania z możliwości, jakie daje art. 8 pkt 3,4,5 Statutu ZWiRWP i apeluję o stosowanie się do obowiązku nałożonego na mocy art. 7 pkt 4 tego Statutu.

Warszawa, dn. 29. 03. 2023 r.

Prezes Zarządu Głównego ZWiRWP

ppłk ZWiR Krzysztof Robak

Możliwość komentowania została wyłączona.