Pamięć o bohaterach sprzed 67 lat

16. kwietnia br. w południe kolejną rocznicę forsowania Nysy Łużyckiej świętowano pod Pomnikiem Orła Piastowskiego na Wojennym Cmentarzu Żołnierzy 2 Armii WP w Zgorzelcu. Przybyli bardzo licznie ze sztandarami kombatanci II wojny światowej, w tym uczestnicy tego historycznego wydarzenia.
Zgodnie z ceremoniałem wojskowym Komendantowi WKU w Bolesławcu ppłk Andrzejowi ŁUKA meldunek o gotowości do rocznicowej uroczystości złożyła por. Agnieszka KOZIK. Po wysłuchaniu okolicznościowych wystąpień Prezesa Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Jeleniej Górze – płk Edwarda JAKUBOWSKIEGO, płk Józefa BOROWCA – b. żołnierza 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty /uczestnika forsowania/, Senatora RP – Jana MICHALSKIEGO i Burmistrza Miasta Zgorzelec – Rafała GRONICZA, dziekan ks. kan. Maciej WESOŁOWSKI oraz ks. ppor. Marek BONIFATIUK probosz parafii prawosławnej, odmówili ekumeniczną modlitwę w intencji wyzwolicieli Ojczyzny.
Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń za popularyzację tradycji i historii WP. Na wniosek Zarządu Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów WP w Zgorzelcu Minister Obrony Narodowej wyróżnił brązowym medalem „Za Zasługi Dla Obronności Kraju” Jana HASIUKA, Zarząd Główny ZWiRWP odznaczył pamiątkowym „Krzyżem Ludowego Wojska Polskiego” Marię WOLANIN. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie odznaczyła srebrnym medalem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” Albina GAUDYNA. Zarząd Powiatowy w Zgorzelcu odznaczył Pamiątkowym Medalem „Bohaterom forsowania Nysy Łużyckiej 1945”, które odebrali: Albin GAUDYN, Andrzej RUSAK, Wiesław NOWAKOWSKI, Janusz KOBIELSKI, Łukasz RELICH, Andrzej NAWROT, Leszek ZAGÓRSKI, Jacek BANDYK, Grzegorz CHIROWSKI, Grzegorz NOWATKOWSKI, Adam ŁACHACZ, Walerian PTASZYŃSKI, Mieczysław KOZAK, Władysław BORCZ, Jan DRAJCZYK, Aleksander PODOLSKI, Henryk MOTYKA, Kazimierz MAŃKOWSKI, Jerzy MAJEWSKI. Medale wręczyli: wiceprezes Zarządu Głównego ZWiRWP ppłk Krzysztof MAJER i wiceprezes Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP por. Ryszard LEPAROWSKI. Ponadto decyzją Prezesa Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, odznaką „Za Zasługi dla ZKRiBWP” został odznaczony Tadeusz SŁOBODZIAN.
Po dekoracjach, został odczytany Apel Poległych, po którym kompania honorowa 23 Śląskiego Pułku Artylerii oddała salwę honorową i wysłuchano „Roty” odegranej przez orkiestrę Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Na zakończenie obchodów rocznicowych, uczestniczące w uroczystości liczne delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Orła Piastowskiego. Po uroczystości burmistrz zaprosił obecnych na tradycyjną żołnierską grochówkę.
Warto podkreślić, że rano w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu Poseł na Sejm RP Małgorzata SEKUŁA-SZMAJDZIŃSKA uczestniczyła w udostępnieniu Izby Pamięci Narodowej, którą w 2008 r. Zespole Szkół Zawodowych im. Bohaterów 2 Armii WP otwierał marszałek Jerzy SZMAJDZIŃSKI. Zaś po południu dokonała aktu wznowienia prac biura poselskiego i wręczyła legitymację asystenta społecznego kpt. Andrzejowi TYCOWI.
ppłk rez. mgr Krzysztof Majer
Foto: st. chor. szt. Marek CEMBRZYŃSKI, st. chor. Andrzej NAWROT

Możliwość komentowania została wyłączona.