70. rocznica wyzwolenia Lubina

9 lutego 2015 r. na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Armii Radzieckiej w Lubinie stawiły się delegacje Związku Weteranów i Rezerwistów WP oraz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z okazji 70. rocznicy wyzwolenia miasta. Prezes Zarządu Powiatowego ZWiRWP, kombatant ppor. Tadeusz CZYŻOWSKI podkreślił, że oddajemy hołd dla co najmniej 640 żołnierzy ACz, którzy polegli by przywrócić do macierzy piastowski Lubin, a większość spoczęła na tej nekropolii bezimiennie. Zapalono znicze i złożono wiązanki kwiatów przez delegację kombatantów i weteranów, a w imieniu chorego starosty Adama MYRDY kwiaty pod pomnikiem złożył Paweł KLESZCZE, dyrektor Departamentu Organizacji i Kadr Starostwa Powiatowego w Lubinie.
Po oddaniu hołdu poległym żołnierzom walczącym o wyzwolenie Lubina, wszyscy zgromadzeni udali się na cmentarz komunalny pod pomnik Sybiraków i oddali im hołd, składając kwiaty i zapalając znicze z okazji obchodzonej 8 lutego br. 75. rocznicy pierwszej zsyłki Polaków na Sybir. Indywidualnie zadumał się pod pomnikiem sybirak inż. Janusz SIEMIENIUK. Warto podkreślić, że z kombatantami i weteranami lubińskimi 70. rocznicę wyzwolenia Lubina godnie uczcili przedstawiciele młodego pokolenia. Bardzo dobrze, że towarzyszyły nam sztandary Szkoły Podstawowej Nr 10 im. gen. Władysława Sikorskiego oraz Hufca Związku Harcerstwa Polskiego, bo w ten sposób udało się połączyć młode i starsze pokolenie.
Druga część uroczystości odbyła się na zaproszenie Starosty, którego reprezentował dyrektor Paweł KLESZCZE, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie, a obecni byli również wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP ppłk Krzysztof MAJER oraz członek Zarządu Dolnośląskiego kpt. żegl. Ryszard ZŁOCIŃSKI. Spotkanie było okazją do podziękowania zebranym za społeczną aktywność związkową i wręczenia Srebrnych Krzyży Zasługi ZWiRWP, które otrzymali: por. mgr Wilhelm KASPERSKI, st. mat Jerzy SZCZEŚNIAK, sierż. Tadeusz CENDLEWSKI, st. sierż. Antoni PIOTROWSKI, st. kpr. Kazimierz KOŁODZIEJ, st. kpr. Edward PIWOWARCZYK, st. szer. Józef BABICZ, kpr. Stanisław SAMIEC, st. szer. Krzysztof TARKO, szer. inż. Janusz SIEMIENIUK, por. Czesław LUTER, ppor. Tadeusz CZYŻOWSKI. Była też okazja w dyskusji do podsumowania dotychczasowych działań programowo-organizacyjnych i snucia planów dalszej aktywności.
Warto podkreślić, że relację „Oddali hołd poległym żołnierzom” zamieszczono na portalu miasta Lubina oraz Komendy Garnizonu WP we Wrocławiu

Możliwość komentowania została wyłączona.