8 maja – Narodowy Dzień Zwycięstwa

8 maja – Narodowy Dzień Zwycięstwa Obchody w Lubelskim Oddziale Wojewódzkim ZWiRWP


74 lat temu Niemcy podpisały bezwarunkową kapitulację, która kończyła trwającą od 1 września 1939 r. wojnę w Europie. Należy wspomnieć, że praktycznie od samego początku funkcjonują dwie oficjalne daty tego historycznego wydarzenia: 8 maja w państwach zachodnich oraz 9 maja w Rosji (a wcześniej w ZSRR i państwach obozu socjalistycznego). Wynika to z faktu, iż akt bezwarunkowej kapitulacji Niemiec został podpisany w nocy z 8 na 9 maja 1945 r. ok. godziny 22.30 czasu środkowoeuropejskiego. W Moskwie było już po północy, był już 9 maja i dlatego ten właśnie dzień w Związku Radzieckim i krajach mu podporządkowanych obchodzono jako Dzień Zwycięstwa. Ceremonia ta była już drugą tego typu, ponieważ wcześniej, w dniu 7 maja 1945 r., o godz. 241 nad ranem, gen. Alfred Jodl – szef sztabu w Naczelnym Dowództwie Wehrmachtu i admirał Hans-Georg von Friedeburg – dowódca niemieckiej Marynarki Wojennej podpisali tego rodzaju akt, który przewidywał przerwanie walk 8 maja o godz. 23.01. Sygnatariuszem wspomnianego dokumentu był również przedstawiciel Armii Czerwonej w naczelnym dowództwie sił alianckich, generał Iwan Susłoparow. Stalin uznał jednak, że Związek Radziecki jako główne mocarstwo koalicji antyhitlerowskiej nie może zaakceptować tej formy przypieczętowania zwycięstwa nad Niemcami. Od razu zażądał ponowienia aktu kapitulacji, tym razem w obecności przedstawicieli naczelnych dowództw czterech głównych państw sojuszniczych (ZSRR, USA, Wielkiej Brytanii i Francji). Tak więc całość wydarzenia powtórzono w Karlshorst – jednej z dzielnic Berlina, w głównej kwaterze marszałka ZSRR Gieorgija Żukowa. Dokument bezwarunkowej kapitulacji podpisała delegacja niemiecka w składzie: feldmarszałek Wilhelm Keitel – szef Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu, admirał Hans Georg von Friedeburg – dowódca Kriegsmarine i generał pułkownik lotnictwa Hans Jurgen Stumpff – przedstawiciel Luftwaffe. Jako przedstawiciel naczelnego dowództwa radzieckich sił zbrojnych w roli sygnatariusza wystąpił wspomniany marszałek G. Żukow, alianci zachodni powierzyli to zadanie brytyjskiemu generałowi lotnictwa Arthurowi Tedderowi. Ponadto dokument podpisali jako świadkowie naczelny dowódca amerykańskiego lotnictwa strategicznego gen. Carl Spaatz i dowódca 1. Armii Francuskiej gen. Jean de Lattre de Tassigny.
Kapitulacja hitlerowskiej III Rzeszy niemieckiej zakończyła działania wojenne w Europie. Nadal jednak toczyły się walki z Japonią na Dalekim Wschodzie. Dopiero jej kapitulacja – 2 września 1945 r. – była końcem II wojny światowej, która pochłonęła ponad 50 mln ofiar – poległych, zamordowanych i zmarłych w wyniku działań wojennych.
Uwzględniając ważność wydarzenia i jej rocznicy, tradycyjnie już, 8 maja 2019 r., o godz. 1100, przy wejściu na Cmentarz Wojenny w Chełmie, przy ul. 1 Pułku Szwoleżerów zebrały się delegacje Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Związku Weteranów i Rezerwi-stów Wojska Polskiego, chełmskiego Oddziału Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, chełmskiego okręgowego Oddziału Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, chełmskiego Oddziału Towarzystwa Wiedzy Obronnej, chełmskiego Oddziału Stowarzyszenia „Pokolenia” oraz czterech szkół chełm-skich: I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego, IV Liceum Ogólno-kształcącego im. dr Jadwigi Młodowskiej, Gimnazjum nr 2 im. ks. Zygfryda Berezeckiego oraz Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej. Były także poczty sztandarowe LOW ZWiRWP oraz wymienionych placówek oświatowych.
Rys historyczny wydarzeń przedstawił st. sierż. /s/ dr Paweł Kiernikowski. Zebrani minutą ciszy uczcili świetlaną pamięć wszystkich bez wyjątku poległych, zamordowanych i zmarłych z powodu działań wojennych obywateli polskich, następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Uroczystość swym śpiewem uświetniły członkinie Zespołu „Kombatant”, które wykonały dwa utwory. Były to: pieśń hymniczna „Rota” Marii Konopnickiej oraz pieśń „Ojczyzna”. Na zakończenie uroczystości słowa podziękowania do zebranej młodzieży, kombatantów i wszystkich zebranych skierował ppłk /s/ Marek Kotowoda – prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Chełmie.
Podobne uroczystości miały miejsce w innych miejscowościach województwa lubelskiego.

st. sierż. /s/ dr Paweł Kiernikowski


Poczet sztandarowy LOW ZWiRWP


Uczestnicy słuchają okolicznościowego wystąpienia (pierwszy z prawej: Marian Lipczuk – wiceprezes ZG ZWiRWP)


Delegacje i uczestnicy uroczystości (drugi z prawej: Franciszek Golik – prezes ZO ZKRPiBWP; czwarty: Marian Lipczuk – wiceprezes ZG ZWiRWP; piąty: Marek Kotowoda – prezes ZR ZŻWP; szósty: Jan Borowik – prezes ZW ZWiRWP


Wiązanki kwiatów jako wyraz hołdu dla Bohaterów II wojny światowej

Autor zdjęć: st. sierż. /s/ Andrzej Klepka

Możliwość komentowania została wyłączona.