Spotkanie pasjonatów kultury

30 maja 2012 roku z inicjatywy Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP, Oddziału Instytutu Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego i Biblioteki Klubu 4. Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu odbyło się DRUGIE FORUM ŻOŁNIERZY – TWÓRCÓW KULTURY.
W sali widowiskowej Klubu 4. RBL stawiło się kilkudziesięciu członków stowarzyszeń żołnierskich i kombatanckich, zainteresowanych problematyką twórczości kulturalnej byłych żołnierzy i pracowników wojska. Spotkanie otworzył wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP ppłk mgr Krzysztof MAJER, który wraz z prezesem Oddziału IBN płk dr Andrzejem KOTLIŃSKIM powitał zebranych, a zwłaszcza prof. dr hab. Jana MIODKA i inicjatora spotkania gen. bryg. dr Zdzisława ROZBICKIEGO. Poinformował, że uchwałą Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Obronnej z 14 maja br. medalem „Za Zasługi w Krzewieniu Wiedzy Obronnej” zostali odznaczeni: prof. dr hab. Jan MIODEK, gen. bryg. dr Zdzisław ROZBICKI, kpt. dr Tadeusz BOHM i por. mgr Ryszard LEPAROWSKI. Medale wręczył członek Prezydium Zarządu Głównego, sekretarz ZO TWO płk mgr Aleksander PODOLSKI.
Następnie ppłk mgr Jan Stanisław JEŻ przedstawił referat „Dorobek twórczy żołnierzy Śląskiego Okręgu Wojskowego w latach 1945-2011”, a prof. dr hab. Jan MIODEK jak zwykle z ogromną swadą wygłosił referat „Współczesna polszczyzna. Problemy i wyzwania”. Zebrani zarzuli Profesora mnóstwem pytań i wątpliwoœci językowych. W podziękowaniu za długie i porywające wystąpienie otrzymał rzęsiste oklaski, a w upominku trzy książki, będące plonem działań edytorskich środowiska wrocławskiego oraz książkę „Starsi o 30 lat” z osobistą dedykacją gen. Wojciecha JARUZELSKIEGO.
W ostatnim punkcie spotkania odbyła się ożywiona dyskusja, w której głos zabrali: płk Władysław BORCZ, płk Aleksander PODOLSKI, gen. bryg. Zdzisław BARSZCZEWSKI, gen. bryg. Zdzisław ROZBICKI, ppłk Krzysztof MAJER, red. BOGUSŁAW POLITOWSKI i płk Władysław TKACZEW. Dyskutanci podkreślali dorobek twórczy wrocławskiego środowiska wojskowego, wskazywali kolejne obszary przyszłej aktywności weteranów i rezerwistów oraz dużą pomoc pracowników Klubu, pod wodzą ppłk Stefana NOWAKOWSKIEGO. Ale zwrócono uwagę, że w związku z likwidacją Ślšskiego Okręgu Wojskowego, którego dowództwo było zawsze życzliwe dla artystów i twórców środowiska wojskowych emerytów, trzeba poszukiwać nowych form współpracy z jednostkami wojskowymi garnizonu WP, zwłaszcza z WSOWLąd. Zgodnie stwierdzono, że problemy integracji środowiskowej i doskonalenia współpracy z aktualnie pełniącymi służbę wojskową, powinny być przedmiotem rozważań na kolejnym Forum. Warto podkreślić, że bibioteka Klubu przygotowała prezentację wydawnictw uczestników spotkania oraz mini wystawę obrazów mjr Jana ZAGRODZKIEGO i ppłk Jana JEŻA.
ppłk rez. mgr Krzysztof Majer

Możliwość komentowania została wyłączona.