Dzień Zwycięstwa w Poznaniu na Cytadeli

6 maja 2016 r. w Poznaniu na Cytadeli pod obeliskiem – pomnikiem Bohaterów (upamiętniającym żołnierzy Armii Czerwonej poległych w walkach o wyzwolenie Poznania) odbyła się uroczystość uczczenia Dnia Zwycięstwa z udziałem kompanii honorowej, orkiestry wojskowej, organizacji kombatanckich, społecznych, młodzieży szkolnej, ludności cywilnej.
Uroczyste obchody rozpoczęto hymnem narodowym, po którym z recytacją wiersza pan Bogusław Graliński, znany poznański poeta, kronikarz i falerysta, wieloletni członek Ligi Obrony Kraju.
Następnie przemówienie wygłosił wojewoda wielkopolski, pan Zbigniew Hoffmann. Powyższe wystąpienie w swych treściach stanowiły jaskrawą sprzeczność.
Wiersz B. Gralińskiego PRO MEMORIA wyrażał ogromne uznanie i szacunek dla wysiłku zbrojnego żołnierzy, zarówno Ludowego Wojska Polskiego, jak i polskich formacji zbrojnych na zachodzie. Podkreślone w nim było sojusznicze działanie żołnierzy polskich i radzieckich, oraz znamienne stwierdzenie, że krew żołnierska przelana na obu frontach II Wojny Światowej ma jedną barwę.
Przemówienie wojewody, pana Zbigniewa Hoffmanna nawiązywało do wysiłku zbrojnego żołnierzy polskich w walce z hitlerowskimi Niemcami, natomiast wyraźny akcent został położony na polityczną ocenę wydarzeń II Wojny Światowej zgodnie z obecnie obowiązującą, prawicową interpretacją historii. Przemówienie wojewody stawiało znak równości między Wehrmachtem a Armią Czerwoną (nie było to wyzwolenie tylko nowa okupacja), a prawdziwe zwycięstwo to obalenie tzw. komuny, a być może ostatnie wybory do Sejmu RP).
O wiele bardziej stanowcze politycznie i związane z istotą obchodów zakończenia II wojny światowej było wystąpienie Dowódcy Garnizonu Poznań, a zarazem Dowódcy 2 Skrzydła Taktycznego Lotnictwa, generała pilota Dariusza Malinowskiego – głównego organizatora uroczystości.
Kolejny punkt programu – apel poległych ściśle korelował z przemówieniem wojewody , gdyż oddano w nim część pamięci nie tylko żołnierzom polskim poległym podczas II Wojny Światowej, ale również powojennemu zbrojnemu podziemiu oraz ofiarom katastrofy smoleńskiej z prezydentem Lechem Kaczyńskim i jego żoną Marią.
Kulminacyjną część obchodzonego święta – składanie wieńców pod Pomnikiem Bohaterów Armii czerwonej (obecnie bez pełnej nazwy i rubinowej gwiazdy – rozpoczęły delegacje Związku Inwalidów RP z prezesem ppłk (s) Tadeuszem Paczkiem, żołnierzem, weteranem 2 Armii Wojska Polskiego oraz ZWiR WP z prezesem ppłk (s) Tadeuszem Topolewskim. Składano również wieńce w innych kwaterach Cytadeli, przy tablicach upamiętniających żołnierzy polskich i Cytadelowców (poznaniaków, którzy współdziałali z żołnierzami Armii Czerwonej w zdobywaniu twierdzy).
PO uroczystości pod obeliskiem niewielka część uczestników oficjalnych obchodów Dnia Zwycięstwa udała się pod Pomnik Żołnierzom 2 Armii Wojska Polskiego, znajdującym się w odległości kilkuset metrów.
Tu, w skromnej oprawie uczczono pamięć żołnierzy 1 i 2 Armii Wojska Polskiego. Przemowienia wygłosili i przewodzili swoim delegacjom: ppłk (s) T. Paczek – prezes Związku Inwalidów Wojennych RP, płk (s) Z. Maciejny – prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, ppłk (s) T. Topolewski – prezes ZWiR WP WOW im. Gen. Franciszka Gągora, aspirant sztabowy (s) Lucjan Dutkiewicz – przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji Poznań oraz przedstawiciele SLD – Rada Wojewódzka Andrzej Wierzbicki i Piotr Sosiński.
Na koniec, jakże skromny, ale wzruszającej uroczystości przez ZWiR WP ppłk (s) T. Paczek zaproponował aby Dzień Zwycięstwa obchodzić zawsze pod Pomnikiem 2 Armii Wojska Polskiego – 8 maja, dając tym samym wyraz sprzeciwu dla pomniejszania znaczenie tego Święta przez obchodzenie go w innym dniu niż rocznica, czy przez wygłaszanie wypaczających historię II Wojny Światowej przemówień państwowych oficjeli.
Propozycja została przyjęta przez aklamację.
Na tym uroczystość zakończono.
ppłk (s) Mieczysław Daniel Chmiela
zdjęcia: st. szer. (r ) Kazimierz Seredyński

Możliwość komentowania została wyłączona.