Działalność Koła Kombatantów RP I BWP Grójec w 2019r

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA KOMBATANTÓW RP I BWP GRÓJEC w 2019r

Z upoważnienia Prezesa Koła Kombatantów RP i BWP w Grójcu Kol. Kazimierza Kurach, piszę do redakcji GŁOS WETERANA, kilka słów o jego działalności w ubiegłym 2019r.
Pisałem już wcześniej na łamach Waszego biuletynu o współpracy pomiędzy tym Kołem a Powiatowym Odziałem Grójeckim Związku Weteranów i Rezerwistów WP im. płk Stefana Strzelbickiego przy okazji informowania Waszych czytelników o realizacji Naszych wspólnych przedsięwzięć np.: podpisania porozumienia o wolontariacie z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im Armii Krajowej Obwodu „Głuszec – Grójec”, wizyt na pogrzebach i grobach członków Naszych związków oraz organizowania wspólnie uroczystości związkowych.
Działalność Tego Koła opiera się w zasadzie na pracy jego Prezesa i siedmiu członków Nadzwyczajnych będących jednocześnie członkami Koła Nr. 1 w POG ZW i R WP którego Prezesem jest Kol. Kazimierz Kurach. W ubiegłym roku Koło zapaliło ponad 100 zniczy na grobach swych Kolegów z okazji rocznic ich pogrzebów i urodzin, odwiedzało swych członków w ich domach z okazji jubileuszy Ich urodzin np. w m-cu kwietniu Kol. Halinę Czuchnicką w jej 98 urodziny (pisaliśmy o tym do Waszego biuletynu).
Sztandar Koła Kombatantów RP i BWP w Grójcu widoczny jest w każdych uroczystościach wojskowych i państwowych organizowanych przez władze samorządowe i organizacje paramilitarne Grójca obstawiany przez uczniów ZSP im Armii Krajowej Obwodu „Głuszec – Grójec” w ramach porozumień podpisanego wolontariatu.
Ostatnim ważnym wydarzeniem w Tym Kole była wizyta w dniu 12.11.2019r u jubilata – kombatanta zwyczajnego Kol. Ignacego Pożegi z okazji 95 rocznicy urodzin. Jubilata odwiedzili koledzy: Prezes Koła Kombatantów RP i BWP i jednocześnie Prezes Koła Nr. 1 w POG ZW i R WP w Grójcu ppor./s/ mgr inż. Kazimierz Kurach, płk /s/ Henryk Szymczak i sierż. /s/ Piotr Janota oraz wójt gminy Pniewy Pan Ireneusz Szymczak. Jubilatowi wręczono w imieniu Prezesa ZG ZK RP i BWP kmdr. dypl. Henryka Leopolda Kalinowskiego „DYPLOM UZNANIA”, medal pamiątkowy 25 – lecia powstania POG ZW i R WP im. płk Stefana Strzelbickiego (uroczystości obchodzono 12.10.2019r) oraz „DYPLOM UZNANIA” od Gminy Pniewy wręczany przez Pana wójta Ireneusza Szymczak.
W uznaniu zasług położonych w ramach współpracy pomiędzy Kołem Kombatantów RP i BWP w Grójcu a POG ZW i R WP Kol. Prezesa Kazimierza Kurach wyróżniliśmy (nieodpłatnie) najwyższym Naszym medalem związkowym „Złotym Krzyżem Zasługi ZW i R”, ryngrafem pamiątkowym od Zarządu POG ZW i R WP i tylko szkoda że mimo kilkukrotnie składanych (czyniłem to osobiście) wniosków do ZG ZKRP i BWP za swoją wręcz wzorcową działalność ( z tego co wiem na skalę całego kraju), nie otrzymał wnioskowanego „Krzyża Zasługi”.


Zdjęcie pisma Wójta Gminy Pniewy do Koła Kombatantów RP i BWP w Grójcu.


Zdjęcie dyplomu od ZG ZK RP i BWP;


Zdjęcie dyplomu od Gminy Pniewy;


Prezes Koła Kombatantów RP i BWP w Grójcu Kazimierz Kurach, Kol. Piotr Janota, jubilat Kol. Ignacy Pożega, Wójt Gminy Pniewy Pan Ireneusz Szymczak, córka jubilata z mężem oraz płk /s/ Henryk Szymczak.

Prezes POG ZW i R WP
ppłk. /s/ Stanisław Gliński

Możliwość komentowania została wyłączona.