Wspólne spotkanie

ZWiR WP Odział Wlkp. wspólnie z Radą Wojew. SLD zorganizowali spotkanie z okazji 70 rocznicy powstania Wojska Polskiego i ogłoszenia Manifestu PKWN. Na spotkanie przybyło kilkadziesiąt osób w różnym wieku. Spotkanie otworzył p.płk. Tadeusz Topolewski wspólnie z sekretarzem Rady Wojew. SLD Markiem Kamińskim. W dyskusji mówiono o powołaniu Wojska Polskiego, które brało udział w wyzwalaniu kraju z pod okupacji hitlerowskiej oraz odbudowie i rozbudowie kraju. Mówiono również o znaczeniu PKWN dla tworzącej się władzy w Polsce.

Możliwość komentowania została wyłączona.