Pożegnania Kolegów

CZŁONKOWIE POG ZWiR WP POŻEGNALI Z NALEŻNYMI HONORAMI SWOICH ZMARŁYCH KOLEGÓW Śp. płk /s/ STEFANA STRZELBICKIEGO i ŚP. chor. /s/ GRZEGORZA CZERNICKIEGO

Dzień 03.03.2017r, był dla członków POG ZWiR WP dniem smutku i żałoby. W tym dniu żegnali dwóch byłych Prezesów Oddziału Grójeckiego tego związku płk /s/ Stefana Strzelbickiego i chor. /s/ Grzegorza Czernickiego.
Msza Św. pogrzebowa za zmarłego w dniu 25.02.2018r płk /s/ Stefana Strzelbickiego, została odprawiona o godz. 11.00 w kościele pw. Św. Mikołaja w Grójcu. Uroczystość pogrzebową uświetniły poczty sztandarowe: Powiatowego Oddziału Grójeckiego i Radomskiego Oddziału Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów WP, Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK im. P. Wysockiego w Warce i Stowarzyszenia Tradycji LWP im. gen. Zyg. Berlinga Oddziału Grójec.
W uroczystości pogrzebowej uczestniczyli: rodzina bliższa i dalsza zmarłego, przedstawiciele Zarządu Głównego ZWiR WP z jego Prezesem płk /s/ Wiesławem Korga, Sekretarzem Generalnym Kol. Tadeuszem Otulakiem i Przewodniczącym GKR ZWiR WP płk /s/ Czesławem Bonisławskim, Wiceburmistrz Urzędu GiM Grójec Pan Karol Biedrzycki, Radny Rady Powiatu Pan Janusz Gaweł, członkowie ZWiR WP Oddziału Grójeckiego, członkowie związków i stowarzyszeń paramilitarnych, sąsiedzi i znajomi.
Podczas Mszy Św. wartę przy trumnie zmarłego pełnili członkowie ZWiR WP.
Mowę pogrzebową z przedstawieniem życiorysu, działalności społecznej i zasług zmarłego dla ziemi grójeckiej wygłosił Prezes ZG ZWiR WP płk /s/ Wiesław Korga, mówiąc m. inn. „Spotkaliśmy się dziś, na Mszy Św. pogrzebowej aby oddać hołd i ostatnią posługę wielkiemu społecznikowi ziemi grójeckiej, który od 1972r , kiedy to przeniósł się do WKU Grójec, do ostatnich dni swego życia, służył temu miastu i powiatowi w organach samorządowych, jako radny przez 2 kadencje oraz wielkiemu społecznikowi ziemi grójeckiej.
Odszedł na wieczną wartę wielce zasłużony dla Wojska Polskiego i obronności naszego kraju żołnierz – powszechnie lubiany i szanowany, niezwykle skromny i życzliwy.
Swoją żołnierską służbę Śp Stefan Strzelbicki rozpoczął w 1950r jako podchorąży Oficerskiej Szkoły Wojsk Ochrony Pogranicza w Kętrzynie, a po jej ukończeniu pełnił funkcje dowódcy strażnicy m.in. w Kłodzku, Lasówce i Wałbrzychu. W latach 1962-1972r pełnił obowiązki kierownika sekcji w Wojskowej Komendzie Rejonowej w Makowie Maz.
a następnie w WKU Grójec, do czasu przejścia na emeryturę w 1987r.
Po odejściu w stan spoczynku, nie przerwał więzi koleżeńskich, aktywnie działał społecznie na rzecz obronności kraju, tworząc i wspierając działalność organizacji paramilitarnych, m.inn. Klubu Żołnierzy Rezerwy LOK w Grójcu, Warce, Mogielnicy i Białobrzegach.
To z jego inicjatywy w 1994r powołane zostaje w Grójcu Koło Związku Żołnierzy LWP
i zostaje jego pierwszym Prezesem. Dzięki jego umiejętnościom organizacyjnym tworzone są kolejne Koła, a w 2000r powstaje POG ZŻ LWP i przez dwie kadencje w latach 2000- 2008r. jest jego Prezesem.
Za ofiarną służbę i pracę społeczną był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, m. inn.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyż Zasługi, złotym krzyżem Za Zasługi dla Obronności Kraju, złotym medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny, Za Zasługi dla LOK, PCK, za zasługi dla województwa warszawskiego i radomskiego . Za swoją działalność w ZWiR WP zostaje wyróżniony wpisem do „Księgi Zasłużony dla POG ZWiR WP” oraz tytułem ”Prezesa Honorowego POG ZWiR WP”.
Żegnamy Cię Kolego Pułkowniku w imieniu członków ZWiR WP, kolegów ze Stowarzyszenia Sympatyków Tradycji LWP im. gen. Zygmunta Berlinga, przedstawicieli KŻR LOK Warka, jak również najbliższej rodziny, sąsiadów i znajomych oraz wszystkich, którzy uczestniczą dziś w Twojej ostatniej drodze.
Zostaniesz w naszej pamięci na zawsze jako wzór prawdziwego patrioty.
Cześć Twojej pamięci.”

Msza Św. pogrzebowa za zmarłego w dn. 26.02.2018r chor. /s/ Grzegorza Czernickiego, została odprawiona o godz. 13.00 również w kościele pw. Św. Mikołaja w Grójcu.
Zmarłego żegnali: rodzina bliższa i dalsza, przedstawiciele Zarządu Głównego ZWiR WP z jego Prezesem płk /s/ Wiesławem Korga , koledzy członkowie ZWiR WP wraz z pocztami sztandarowymi: Powiatowego Oddziału Grójeckiego i Radomskiego Oddziału Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów WP., znajomi i sąsiedzi.
Mowę pogrzebową z przedstawieniem życiorysu, działalności społecznej i zasług zmarłego wygłosił Prezes POG ZWiR WP ppłk /s/ Stanisław Gliński, mówiąc m. inn.
Odszedł na wieczną wartę wielce zasłużony dla naszego Związku powszechnie lubiany
i szanowany, niezwykle skromny i życzliwy Kolega. Był człowiekiem bardzo pracowitym
i oddanym sprawom, w które się angażował, człowiekiem o wielkim sercu dla innych ludzi, którym nigdy nie szczędził bezinteresownej pomocy i wsparcia.
Z Grójcem związany od zawsze: tu się urodził 02.01.1951r, ukończył Szkołę Podstawową Nr 3, w 1974r założył rodzinę oraz pracował. Sympatia do munduru sprawiła, że od 2009r. zostaje członkiem ZWiR WP pełniąc w nim funkcję Prezesa Koła Nr 1 od 2010r do 2013r
a w 2013r zostaje wybrany przez kolegów na Prezesa POG ZWiR WP.
Ze względu na stan zdrowotny rezygnuje z jej pełnienia z końcem 2013r.
Za pracę społeczną wyróżniony Brązowym Medalem ZZ DOK, złotym pamiątkowym Krzyżem Zasługi ZWiR WP oraz wieloma medalami, odznaczeniami pamiątkowymi
i dyplomami ZŻ LWP oraz ZWiR WP.
Zmarłego żegna: najbliższa rodzina, żona z synami, córkami i wnukami, bliższa i dalsza rodzina, znajomi, sąsiedzi oraz licznie przybyli koledzy ZWiR WP wraz z pocztami sztandarowymi.
Cześć Twojej pamięci.


Widok na urnę z prochami Śp. chor. /s/ Grzegorza Czernickiego, ołtarz i poczet sztandarowy POG ZWiR WP w Grójcu.


Wartę honorową przy trumnie Śp. płk /s/ Stefana Strzelbickiego pełnią (od lewej): Prezes ZG ZWiR WP płk /s/ Wiesław Korga i Prezes POG ZWiR WP ppłk /s/ Stanisław Gliński.


Poczty sztandarowe na cmentarzu podczas pogrzebu Śp. płk Stefana Strzelbickiego (od lewej): Stowarzyszenia Sympatyków Tradycji LWP im. gen. Zyg. Berlinga Oddziału Grójec i POG ZWiR WP w Grójcu.

Dziękuję w imieniu Rodziny i członków POG ZWiR WP księżom sprawującym Msze Św. pogrzebowe za zmarłych.

ppłk /s/ Stanisław Gliński

Możliwość komentowania została wyłączona.