Wręczenie sztandaru kołu terenowemu Związku w Sawinie

W dniu 12 czerwca 2011 roku delegacja Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w składzie płk w st. spocz. Ludwik Rokicki, ppłk w st. spocz. Andrzej Sarnowski, płk w st. spocz. Roman Bednaszewski, sierż w st. spocz. Stanisław Ternes i Janusz Pruszyński uczestniczyła w uroczystości wręczenia sztandaru dla Koła Gminnego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Sawinie koło Chełma.
Uroczystość wręczenia sztandaru odbyła się w czasie Zlotu Frontowych Żołnierzy 1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego, który formował się na ziemi chełmskiej latem 1944 roku. Na sztandarze obok symboliki Związku widnieje wychaftowany napis „Koło Gminne im. 1 Brygady Piechoty Zmotoryzowanej 1 Drezdeńskiego Korpusu Pancernego Wojska Polskiego”.
Akt o nadaniu sztandaru odczytał wiceprezes Związku ppłk Andrzej Sarnowski. Sztandar wręczył prezes Związku płk w st. spocz. mgr Ludwik Rokicki, przyjął sztandar w imieniu koła jego prezes sierż w st. spocz. Stanisław Krzak.
W uroczystości uczestniczyła Kompania Honorowa Wojska Polskiego z Garnizonu Chełm oraz Orkiestra Sił Powietrznych z Dęblina. Licznie Uczestniczyło miejscowe społeczeństwo oraz delegacja żołniery 11 Dywizji Pancernej z Żagania i przedstawiciele koła Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z Garnizonu Żagań.
Obecność pocztów sztandarowych organizacji kombatanckich, szkolnych i stowarzyszeń z okolicznych miejscowości nadała uroczystości godną oprawę.

Możliwość komentowania została wyłączona.