LEKCJA ŻYWEJ HISTORII W PSP CZĘSTONIEW

W dniu 22.05.2018r. na zaproszenie Podstawowej Szkoły Publicznej w Częstoniewie członkowie POG ZWiR WP w osobach płk /s/ Henryk Szymczak i Prezes tego Oddziału ppłk /s/ Stanisława Glińskiego, wzięła udział w lekcji żywej historii z udziałem wszystkich uczniów i nauczycieli szkoły.
Prelegentem w tej lekcji był 90-cio letni płk /s/ Henryk Szymczak. Uczniowie i nauczyciele z wielkim zainteresowaniem wysłuchali jego przeżyć z okresu pierwszych dni II wojny światowej, losów jego rodziny oraz własnych przeżyć od początku tej wojny aż do jej zakończenia oraz wspomnienia z okresu lat powojennych .
Pułkownik Henryk Szymczak w chwili rozpoczęcia II wojny światowej w Europie mieszkał w Gdyni i miał prawie 11 lat ( ur. 13.10.1928r.) ale pamięta jak jego ojciec poszedł walczyć z hitlerowskimi Niemcami jako marynarz w marynarce wojennej. On wraz z matką i dwiema siostrami pozostał w Gdyni. Wiosną 1943r został zabrany
do pracy w gospodarstwie niemieckim w odległości ok. 8 km. od Gdyni. Mimo młodego wieku, jego obowiązkiem była praca w polu, przy bydle, koniach i krowach. Spanie jego mieściło się w oborze a w czasie chłodów ogrzewał się tuląc do zwierząt. Kiedy front wschodni zbliżał się do rejonu pomorza gdańskiego, zmuszony został do przewozu rodziny niemieckiej u której przymusowo pracował, do ich ewakuacji do Niemiec. Przed rzeką Odrą udało mu się, zmylić czujność właścicieli i uciec. Mimo upływu lat, pamiętał doskonale tamte lata i drogę powrotną do domu rodzinnego. W czasie opowiadania widać było, jak zakręciła Mu się łza, kiedy opowiadał o dotarciu do domu rodzinnego i spotkaniu z mamą i siostrami a pełnia szczęścia była wtedy, kiedy powrócił z wojny ojciec.
Pułkownik Szymczak w dalszej historii swego życia opowiedział o kontynuowaniu nauki przerwanej przez wojnę w klasie czwartej, o służbie i nauce w odrodzonym Wojsku Polskim oraz o swojej karierze wojskowej od szczebla dowódcy drużyny artylerii lufowej w stopniu kaprala, do stopnia pułkownika WP.
Z wielkim zainteresowaniem oglądane były jego zdjęcia pamiątkowe oraz odznaczenia i medale. Uczniowie i nauczycie PSP gromkimi brawami nagrodzili prelegenta, wręczyli upominkowy podarunek oraz pozowali do zbiorowego zdjęcia do kroniki szkoły.

Wprowadzenie do prelekcji przez Prezesa POG ZWiR WP ppłk /s/ Stanisława Glińskiego


Na planie głównym płk /s/ Henryk Szymczak, w głębi Dyrektor PSP Częstoniew Pani Ewa Głowacka i Prezes POG ZWiR WP ppłk /s/ Stanisław Gliński


Widok na audytorium w czasie wystąpienia płk /s/ Henryka Szymczak

Stanisław Gliński

Możliwość komentowania została wyłączona.