Święto Wojska Polskiego województwie lubelskim w 2023 roku

15 sierpnia b. r. przypadła 103 rocznica zwycięskiej dla Polski bitwy warszawskiej stoczonej w sierpniu 1920 roku podczas wojny bolszewicko – polskiej 1919 – 1921 r. Dzień ten został ustanowiony Świętem Wojska Polskiego. W rozkazie gen. broni Stanisława Szeptyckiego (ówczesnego ministra spraw wojskowych) z dn. 4 sierpnia 1923 roku czytamy: W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz. W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w walkach z wiekowym wrogiem o całość
i niepodległość Polski.
Pozostawał nim do 1947 roku. W PRL dzień wojska obchodzono w dniu 12 października w kolejne rocznice bitwy pod Lenino, by upamiętnić udział w tej batalii 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Od 1992 r. Święto Wojska Polskiego ponownie jest obchodzone w całym kraju w dniu 15 sierpnia.

W województwie lubelskim (obszarze działania Lubelskiego Oddziału Wojewódz-kiego Zwiazku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego) okolicznościowe uroczystości rozpoczął uroczysty piknik w Sawinie (12 sierpnia 2023 r.), który zgromadził członków miejscowego Koła ZWiRWP (najliczniejszego kola w LOW) oraz sympatyków naszego Związku. Podczas pikniku grupa członków ZWiRWP otrzymała dyplomy potwierdzające awans na stopnie organizacyjne. Również współpracujący ściśle z kołem Dariusz Ćwir – wójt Gminy Sawin otrzymał (jako trzecia osoba spoza Związku) z rąk kol. płka ZWiR mgr. Mariana Lipczuka – Honorowego Prezesa ZWiRWP i kol. ppłka ZWiR mgr. Jana Borowika – prezesa ZW ZWiRWP w Lublinie z/s w Chełmie Odznakę „Za Upamiętnienie Czynu Zbrojnego Żołnierzy Wojska Polskiego”.

Z kolei w dniu 15 sierpnia 2023 roku w Chełmie i w wielu innych miejscowościach województw lubelskiego miały miejsce okolicznościowe uroczystości związane z obchodami Święta Wojska Polskiego. W Chełmie rozpoczęła je uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny odprawiona na Górce w Bazylice p.w. Narodzenia NMP. Po nabożeństwie delegacie reprezentujące władze państwowe i samorządowe, organizacje kombatanckie (wśród nich wspólna delegacja Zarządu Wojewódzkiego ZWiRWP i Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w składzie: ppłk ZWiR mgr Jan Borowik – prezes ZW ZWiRWP w Lublinie z/s w Chełmie, ppłk SG Jan Grzech – prezes ZR ZŻWP w Chełmie, mjr ZWiR dr Paweł Kiernikowski – sekretarz ZW ZWiRWP w Lublinie z/s w Chełmie) i pozarządowe, służby mundurowe, instytucje oraz placówki oświatowe złożyły wiązanki kwiatów przy Mauzoleum Mieszkańców Chełma i Ziemi Chełmskiej Pomordowanych w czasie II wojny światowej. Następnie odbył się przemarsz uczestników na Plac Niepodległości, gdzie miała miejsce kolejna część uroczystości. W programie znalazły się m. in. następujące punkty: złożenie meldunku Dowódcy Garnizonu Chełm, podniesienie flagi państwowej na maszt i odegranie hymnu narodowego, wystąpienie Prezydenta Miasta Chełm, odczytanie Apelu Pamięci, salwa honorowa oraz defilada wojskowa.

Sawin, 12 sierpnia 2023 r. Dekoracja Dariusza Ćwira (z lewej) przez płka ZWiR mgr. Mariana Lipczuka i ppłka ZWiR mgr. Jana Borowika

Sawin, 12 sierpnia 2023 r. Grupa uhonorowanych członków ZWiRWP wraz z płk. ZWiR mgr. Marianem Lipczukiem (w środku), ppłk. ZWiR mgr. Janem Borowikiem (piąty od lewej), mjr. ZWiR dr Pawłem Kiernikowski (pierwszy z prawej) i Dariuszem Ćwirem (pierwszy od lewej)

Chełm, 15 sierpnia 2023 r. Warta żołnierska przy Mauzoleum Mieszkańców Chełma i Ziemi Chełmskiej Pomordowanych w czasie II wojny światowej

Chełm, 15 sierpnia 2023 r. Wspólna delegacja ZW ZWiRWP i ZR ZŻWP

Chełm, 15 sierpnia 2023 r. Defilada wojskowa

Chełm, 15 sierpnia 2023 r. Pokaz sprzętu wojskowego

Lublin, 15 sierpnia 2023 r. Kwiaty i wieńce na Placu Litewskim

Sawin, 15 sierpnia 2023 r. Grupa uczestników uroczystości przy czołgu T-34

Tekst: mjr ZWiR dr Paweł Kiernikowski

Zdjęcia i plakat: Andrzej Owczarek i ze stron internetowych

Możliwość komentowania została wyłączona.