Dzień Weterana Walk o Niepodległość

Dzień Weterana Walk o Niepodległość w Wałbrzychu

Wałbrzyskie uroczystości związane z 78. rocznicą wybuchu II Wojny Światowej odbyły się 9 września br. w Szkole Podstawowej nr 15 im. Jana Kochanowskiego. Otwierając spotkanie dyrektor szkoły Paweł Łuczyński serdecznie przywitał przybyłych kombatantów i weteranów, a m.in. wśród zaproszonych gości: dr Romana Szełemeja – Prezydenta Wałbrzycha, Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską – przewodniczącą Rady Miasta Wałbrzycha, Alfreda Pszczółkowskiego – prezes koła ZKRPiBWP Piaskowa Góra, kpt. Konstantego Ignaczaka – członka Zarządu Głównego, prezesa Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP, ppłk Krzysztofa Kowalskiego – Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kłodzku, mjr Jacka Barana – przedstawiciela WSzW we Wrocławiu i płk Krzysztofa Majera – wiceprezesa Zarządu Głównego, prezesa Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP. Po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu hymnu państwowego przedstawiciele kombatantów zapalili znicz pamięci, a żołnierze 22 Batalionu Piechoty Górskiej z Kłodzka zaciągnęli symboliczną wartę honorową. Następnie okolicznościowe wystąpienia wygłosili prezydent Roman Szelemej i prezes Konstanty Ignaczak. Zostały wręczone odznaczenia kombatanckie, które otrzymali: Krzyż Za Wybitne Zasługi dla ZKRPiBWP – Paweł Szełemej, Kołobrzeski Krzyż Kombatancki – kombatanci por. Stefan Gryniuk i por. Jan Mleczko, Kombatancki Krzyż Zwycięstwa – sybiracy st. sierż. Zdzisław Komarnicki i st. szer. Tadeusz Zakrzewski, a Krzyż Czynu Frontowego 1 i 2 Armii WP por. Jan Mleczko, który podzielił się z nami swymi wspomnieniami wojennymi, a zwłaszcza z walk o Kołobrzeg.

Wzruszającym momentem było wręczenie aktów mianowania na stopień kapitana dla kompozytora por. Józefa Wiłkomirskiego, ale niestety awans dla niedawno zmarłego por. Ignacego Sarneckiego odebrała małżonka. Apel Pamięci odczytał mjr Jacek Baran, a wtórowali mu harcerze i żołnierze. Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 15 pięknie przedstawili widowisko słowno-muzyczne, stylizowane na lekcję historii. Na uroczystości Związek Weteranów i Rezerwistów WP, oprócz wymienionych wyżej reprezentowali: kawaler Orderu Wojennego Krzyża Virtuti Militari mjr ZS Julian Lech, mjr ZS Franciszek Mazurak, kpt. Alfons Daszkiewicz, por. Marcin Zajączkowski, st. sierż. Zbigniew Zaniewski i sierż. Stanisław Dziduch. Korzystając z okazji zabierając głos podkreśliłem, że w działalności związkowej popularyzujemy tradycje i historię WP i wręczyłem broszurą autorstwa st. kpr. ZS Marka Zatorskiego z Dzierżoniowa pt. „Lenino tam i z powrotem”, którą otrzymali: mjr ZS Julian Lech, prezes Alfred Pszczółkowski, przewodnicząca RM Agnieszka Kołacz-Leszczyńska i dyrektor Paweł Łuczyński. Dziękuję społeczności szkolnej za zorganizowanie wzruszającej uroczystości patriotycznej, a sekretarz DZW ZKRPiBWP pani Teresie Włodarek za bezpieczny przejazd delegacji wrocławskiej na uroczystość.

płk (s) mgr Krzysztof Majer

Możliwość komentowania została wyłączona.