Zdążyć

„ZDĄŻYĆ – NOWY FILM PROFILAKTYCZNY MAZOWIECKICH POLICJANTÓW

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu wspólnie ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym ”Kukułka” w Wierzbicy w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” realizuje projekt „Siebie NIE truję – innych uświadamiam i szanuję”. Przy realizacji scen filmowych pomagał Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego z Radomia na czele z płk Władysławem Dobrzańskim w dniu 3 września 2019r. Weterani brali udział w nagraniu w jednej ze scen filmu ukazującą bal dla weteranów wojennych.
Projekt ma na celu przeciwdziałanie zjawiskom patologii, w tym zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniu od narkotyków i dopalaczy. Skierowany jest do funkcjonariuszy zajmujących się profilaktyką społeczną z terenu garnizonu mazowieckiego, dzieci i młodzieży, rodziców oraz grona pedagogicznego. Jednym z elementów projektu jest nagranie filmu profilaktyczno-edukacyjnego dotyczącego problematyki uzależnień od środków psychoaktywnych, który w przyszłości posłuży do edukacji dzieci i młodzieży.
Sceny kręcone były w Dworku Anna w Podgórze w okolicach Radomia. Weterani zaangażowali się w realizację projektu, poprzez wskazanie jak kiedyś spędzano wolny czas. Tańczono walca, rozmawiano , biesiadowano wspólnie przy stole.
Zachęcano w ten sposób młodzież aby wrócili do tradycji i pielęgnowano wartości, które są ponadczasowe.
Film ma przestrzegać młodzież przed zażywaniem substancji psychoaktywnych. Reżyserem i autorem scenariusza filmu jest Anna Różycka, a autorem zdjęć Paweł Kudas. Jedna z jego głównych bohaterek Dora trafia do szpitala po zatruciu środkami psychoaktywnymi. Czy przeżyje? Tego dowiemy się na przełomie listopada i grudnia, gdy odbędzie się premiera filmu.

Sprawozdanie ze sceny filmowej przygotowała:
Bożena Kępczyńska

Możliwość komentowania została wyłączona.