Święto WP w Głogowie

15 sierpnia br. głogowianie i mieszkańcy regionu uczestniczyli w tradycyjnej już uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego przy Pomniku Dzieci Głogowskich. Dowódca Garnizonu WP /d-ca 4. Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego/ ppłk Adam KLISZKA przypomniał genezę święta i złożył najlepsze życzenia dla byłych i obecnych żołnierzy garnizonu. Podkreślił też, że wojskowe święto zbiega się z 20. rocznicą utworzenia Związku Weteranów i Rezerwistów WP. Następnie zostały wręczone odznaczenia państwowe, resortowe i awanse dla obecnych, byłych żołnierzy oraz pracowników cywilnych jednostek garnizonu.
W podziękowaniu za popularyzację tradycji i historii WP wiceprezes Zarządu Głównego ZWiRWP d/s koordynacji działalnoąci w terenie ppłk Krzysztof MAJER wraz ze starostą głogowskim Rafaelem ROKASZEWICZEM wręczył odznaczenia, które otrzymali: złoty medal Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej – kpt, żegl. Zdzisław GRACZYk, srebrny medal – mar. Stanisław KOWALSKI, złotą odznakę Za Zasługi dla ZWiRWP – st. chor. Jerzy NAGODA, kpt. żegl. Zdzisław GRACZYK, mar. Stanisław KOWALSKI, kpr. Stanisław PRZYBYLSKI, st. chor. szt. Henryk NASZKOWSKI, a srebrną odznakę Za Zasługi dla ZWiRWP – ppłk Adam KLISZKA, ppłk Piotr MIELNICZUK, sierż. Ryszard KEMPIAK, st. sierż. szt. Ryszard KEMPIAK, st. sierż. szt. Czesław STACHURSKI, st. kpr. Tomasz GRZELECKI i kpr. Roman KARPIAK.
Następnie udaliśmy się na Ostrów Tumski, gdzie została odprawiona msza polowa, a wokól kolegiaty odbywało się święto „W cieniu kolegiaty”. W programie były między innymi: koncert Orkiestry Hutniczej i zespołów biorących udział w Przeglądzie Kultury Ludowej Ziemi Głogowskiej, prezentacja stoisk ludowych oraz różnych instytucji, organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na terenie powiatu. Chętni obejrzeli także sprzęt wojskowy, strażacki i policyjny, skosztowali zupę kanonicką i wzięli udział w wielu konkursach.
Pamiętając o żołnierzach zdobywających Głogów, delegacja Oddziału Powiatowego im. 5 Brygady Artylerii Ciężkiej i przedstawiciele Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP w osobach: mł. chor. Nina PACZOSA, ppłk Krzysztof MAJER, kpt. żegl. Ryszard ZŁOCIŃSKI i st. chor. szt. Andrzej NAWROT, udali się na cmentarz komunalny w Głogowie i Brzostowie, gdzie zostały złożone wiązanki kwiatów. Końcowym etapem związkowego świętowania był obiad żołnierski w restauracji „Magador”. Była też okazja do wręczenia kolejnych wyróżnień. Dyplom honorowego prezesa otrzymał kpt. żegl. Zdzisław GRACZYK, a medale pamiątkowe koledzy: Marek WOJCIECHOWSKI – Bohaterom Forsowania Nysy Łużyckiej; Stanisław KOWALSKI, Waldemar PTASZYŃSKI, Włodzimierz ZDUNEK, Andrzej ZAWADZKI, Marek ŚWIĄTEK, Jerzy NAGODA, Stanisław PRZYBYLSKI, Ryszard KOZAK – Bitwy pod Gruszką, zaś dyplomy uznania – Krzysztof MAJER, Stanisław KOWALSKI, Marek ŚWIĄTEK i Andrzej ZAWADZKI. Po spełnieniu okolicznościowych toastów była okazja do wielowątkowych rozmów o działaniach związkowych oraz wspomnień z okresu służby wojskowej.
ppłk rez. mgr Krysztof MAJER
Foto: st. chor. szt. Andrzej NAWROT

Możliwość komentowania została wyłączona.