OBCHODY 73 ROCZNICY WYZWOLENIA GRÓJCA SPOD OKUPACJI HITLEROWSKIEJ

Uroczystość wyzwolenia Grójca z pod okupacji hitlerowskiej obchodzona była w tym roku 15.01.2018r. w zupełnym zapomnieniu o tym fakcie historycznym przez JW. 3411, władze samorządowe powiatu i miasta Grójec. Obecnie słowo „patriota” , które często pojawia się w czasie wszelakich uroczystości państwowych i wojskowych, uzależnione jest od tego, jaka opcja polityczna jest u władzy. Wiem, że tą wypowiedzią narażam swoją osobę na określone reperkusje i szykany, ale nie mogę milczeć, kiedy dyskredytuje się ofiarę krwi i życia żołnierza I i II Armii WP niosącego wyzwolenie Polsk i z pod okupacji hitlerowskiej u boku Armii Radzieckiej. Nie jestem zachwycony tym, że to wyzwolenie przyszło u boku drugiego agresora tj. Armii Sowieckiej, ale Ci co chcieliby zgłębić realia sytuacji politycznej Polski w latach 1943-45r., przyznają mi rację, że nie mieliśmy żadnego wyboru, bo w tej grze o strefy wpływów po II wojnie światowej, udział brało tylko „trzech graczy” .
Tym, którym nie udało się zabrać z gen. Andersem na przełomie lat 12942-43, nie miało innej drogi powrotu do domu. Ignorancja tego faktu historycznego, przez w/w jest dla mnie i mego środowiska odbierane z wielką przykrością . Jak dziękowali nasi sojusznicy państw zachodnich, żołnierzom polskim walczącym na froncie zachodnim, uwidoczniono na defiladzie zwycięzców w Londynie w 1945r.
Głównym organizatorem uroczystości 73 rocznicy wyzwolenia Grójca z pod okupacji hitlerowskiej było Stowarzyszenie Sympatyków I Armii WP im. gen . Z. Berlinga.
Prezes Stowarzyszenia Sympatyków Tradycji LWP Oddział w Grójcu mjr w st. spocz. Kazimierz Rdzanek, powitał przybyłych na tą uroczystość: członków POG ZWiR WP z jego prezesem ppłk. w st. spocz. Stanisławem Glińskim, prezesa Koła Kombatantów RP i BW ppor w st. spocz. Kazimierza Kurach, członków Stowarzyszenia Grójeckiego SLD, oraz wszystkich przybyłych na tą uroczystość. Prezes Stowarzyszenia Tradycji LWP Oddział w Grójcu mjr w st. spocz. Kazimierz Rdzanek w swoim przemówieniu odniósł się do faktów historycznych takich jak: niewywiązanie się Anglii i Francji z sojuszniczych zobowiązań na wypadek agresji Niemiec na Polskę, o napaści na Polskę dnia 17 września Związku Radzieckiego, o ofiarach jakie poniósł sam Grójec w czasie okupacji niemieckiej. Poinformował zgromadzonych o tym, że prawda historyczna jest taka, „Grójec został wyzwolony przez żołnierza I Armii WP idącego u boku Armii Czerwonej, bo nie dane mu było wrócić do Ojczyzny inną drogą”. Sytuacja militarna jaka wytworzyła się po napaści Niemiec na Związek Radziecki i ustaleniach wielkiej trójki Roosevelt, Churchill i Stalin otworzyła drogę do ojczyzny tysiącom Polaków wcześniej wywiezionych w głąb Rosji przez rosyjskiego agresora. Oni nie mieli tyle szczęścia, aby znaleźć się w armii gen. Andersa i walczyć z Niemcami u boku zachodnich sojuszników koalicji antyhitlerowskiej. W porównaniu z ubiegłymi latami, było nas nie więcej jak 40 osób.
Uroczystości wyzwolenia Warszawy z pod okupacji hitlerowskiej organizowane były w dniu 17.01.2018r przez ZG ZŻ WP a zapoczątkowała je uroczystość pod pomnikiem żołnierza I Armii WP.
W uroczystości tej udział brał Związek Weteranów i Rezerwistów WP im. gen. F. Gągora reprezentowany przez jego Prezesa płk /s/ Wiesława Korga i sekretarza Kol. Tadeusza Otulak wraz z pocztami sztandarowymi WOM ZWiR WP i POG ZWiR WP. POG ZWiR WP reprezentowała delegacja w składzie: ppłk,/s/ Stanisław Gliński, ppłk /s/ ,Jan Dulny , mł. chor. /s/ Jerzy Kasica, st. bosm. /s / Tadeusz Kaczanowski.
Mimo udziału w tej uroczystości wielu organizacji i stowarzyszeń paramilitarnych z Warszawy i województwa mazowieckiego wraz z pocztami sztandarowymi, nie uczestniczyły w niej władze samorządowe stolicy.
Czyżby Warszawa, tak jak i Grójec odzyskały niepodległość będącą wynikiem tego, że Niemcy w obawie o własne życie uciekły w popłochu przed zbliżającą się Armią Radziecką i żołnierzem I Armii WP? .

Uczestnik uroczystości – Stanisław Gliński.

Możliwość komentowania została wyłączona.