Weterani u Europosłanki

2 grudnia 2017 r. w restauracji „Dwór Polski” we Wrocławiu odbyło się spotkanie z Poseł do Parlamentu Europejskiego Lidią GERINGER de OEDENBERG z okazji XIV Seminarium „Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w VIII kadencji Parlamentu Europejskiego”. Pani Poseł podsumowała swoje działania parlamentarne, a w szczególności jako wiceprzewodnicząca Komisji Prawnej zajmowała się zagadnieniami: geoblockingu, dochodzenia roszczeń transgranicznych, jednolitego rynku cyfrowego, prawa autorskiego i praw pokrewnych. Zaprosiła do lektury e-booka, gdzie oprócz stałych felietonów znalazły się m.in. bezpłatne książki „Kulisy Europarlamentu” i „Magiczne opowieści z rodzinnych stron” /http://www.lgeringer.pl/publikacje.htm/. W seminarium licznie uczestniczyli przedstawiciele wielu organizacji społecznych i samorządowcy województw dolnośląskiego i opolskiego, podczas którego głos zabrali: Łukasz KEMPARA, dyrektor Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu, Olgierd PONIŻNIK,burmistrz miasta i gminy Gryfów Śląski i Adam ŁĄCKI,starosta powiatu kłodzkiego, zaś płk Krzyszfof MAJER, wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP podziękował za dotychczasową współpracę i wręczył Lidii GERINGER de OEDENBERG i Zofii ULATOWSKIE-RYBAJ tomik fraszek politycznych Jana ZACHARSKIEGO pt. „WIEŚCI Z PLACU BOJU, FRASZKI POLITYCZNE”.
Związek Weteranów i Rezerwistów WP reprezentowany był przez Teresę JACKOWSKĄ, Danutę PANAŚ, mjr ZS Bronisława TURCZANIKA, st. chor. szt. Andrzeja NAWROTA, mjr PDS Henryka JAGINTOWICZA, kpt. żegl. Ryszarda ZŁOCIŃSKIEGO, płk Krzysztofa MAJERA i szer. Władysława BAKA. Rozmowy i dyskusje, w dalszej części spotkania, zostały przeniesione do sali restauracyjnej, w której był przygotowany poczęstunek. Wszyscy uczestnicy tego seminarium otrzymali w prezencie, z okazji zbliżających się świąt „Gwiazdę betlejemską” i książkę”Kulisy Europarlamentu” .
Warto podkreślić, że dolnośląskie instancje Związku Weteranów i Rezerwistów WP już od trzech kadencji współpracują z Panią Poseł w krzewieniu idei europejskich, popularyzacji prawa unijnego ale też kształtowania naszych małych lokalnych ojczyzn. Od kilku lat laureaci konkursu historycznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych ze Zgorzelca w nagrodę są zapraszani do Parlamentu Europejskiego. Od 2004 roku ogółem na zaproszenie Pani Poseł 67 naszych aktywistów zwiedzało obiekty Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w Brukseli oraz w Strasburgu. Zaś w 2017 r. w uznaniu za zaangażowanie społeczne wyjazdem studyjnym zostali wyróżnieni: kpt. ZS dr inż. Józef SOWA– sekretarz Zarządu Dolnośląskiego, prezes Zarządu Miejskiego we Wrocławiu; ppor. ZS Edward PIWOWARCZYK – wiceprezes Zarządu Powiatowego w Lubinie; ppor. ZS Zbigniew SZPARKOWSKI – kierownik artystyczny związkowego zespołu wokalno-muzycznego „Głogowska Czwórka” i plut. ZS Stanisław BOBOWIEC – wybitny działacz PTTK i ZWiRWP z Wrocławia. Niestety, jak zapowiedziała Pani Poseł, pozostało nam 1,5 roku współpracy do końca kadencji PE w 2019 roku.


płk (s) mgr Krzysztof MAJER
Foto: Andrzej NAWROT i Krzysztof MAJER

Możliwość komentowania została wyłączona.