Obchody 25 rocznicy w Grójcu

OBCHODY 25 ROCZNICY POWSTANIA POWIATOWEGO ODDZIAŁU GRÓJECKIEGO ZWIĄZKU WETERANÓW i REZERWISTÓW WP

W dniu 12.10.2019r o godz. 9.00, Mszą Św. w kościele pw. Św. Mikołaja w Grójcu, Powiatowy Oddział Grójecki Związku Weteranów i Rezerwistów WP ( POG ZW i R WP) rozpoczął jubileusz 25 – lecia działalności na ziemi grójeckiej.
Mszę odprawiali: były Dziekan Dekanatu Grójec ksiądz prałat Stefan Kazulak i proboszcz tej parafii ksiądz Zbigniew Stefaniak. Homilię nawiązującą do potrzeby działalności takich organizacji jak Nasza w ścisłej więzi z kościołem i władzami samorządowymi, wygłosił ksiądz proboszcz Zbigniew Stefaniak. W Mszy Św. odprawianej w intencji dziękczynnej za 25 lat pomyślnej działalności Związku, za patrona Św. pamięci płk Stefana Strzelbickiego, którego imię od dnia dzisiejszego ma razem z Herbem powiatu widnieć na sztandarze POG ZW i R WP uczestniczyli:
1.- Prezes ZG ZWiR WP płk /s/ dr Wiesław KORGA oraz członkowie ZG Sekretarz Generalny Pan Tadeusz OTULAK i skarbnik ZG ppłk /s/ Zbigniew ŻUROWSKI;
2.- Starosta Powiatu Grójec Pan Krzysztof AMBROZIAK, który objął patronat nad uroczystościami 25 lecia POG ZW i R WP;
3.- Wice- Starosta Powiatu Grójec Pani Jolanta SITAREK;
4.- Dowódca 61 bat. Piechoty Lekkiej WOT ppłk Janusz OSTROWSKI;
5.- Byli dowódcy JW. 2962 i 3411 w Grójcu: płk /s/ Kazimierz KŁOBUKOWSKI i płk /s/ Mirosław SOBIESIAK;
6.- Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Pan Dariusz GWIAZDA;
7.- Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Grójec Pan Karol BIEDRZYCKI;
8.- Sekretarz Gminy Belsk Duży Pani Renata OSTATEK;
9.- Wójt Gminy Jasieniec Pani Marta CYTRYŃSKA;
10 – Prezes Koła ZK RP i BWP Grójec Pan Kazimierz KURACH;
11. – Dyrektorzy szkół podstawowych i średnich z Grójca i Gminy Grójec
12. – Dyrektorzy Instytucji, Zakładów, Firm i Spółek z Grójca i Powiatu Grójeckiego;
13.- Poczty sztandarowe: ZG ZW i R WP, POG ZW i R WP, Starostwa Powiatowego Grójec, Koła ZK RP i BWP Grójec, ZSP im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec –Grójec”, PSP Nr.2;
14.- Członkowie POG ZW i R WP i licznie przybyli znajomi Śp. płk Stefana Strzelbickiego.
Prezes POG ZW i R WP podziękował księżom za odprawienie Mszy Św. i wygłoszone słowo Boże oraz uczestnikom tej mszy.
O godz. 10.30 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec Grójec”, rozpoczęto część świecką tej uroczystości. Uroczystość prowadzona była zgodnie z ceremoniałem wojskowym a dowódcą uroczystości był ppłk /r/ Ireneusz Łukasiewicz. Za wprowadzenie do uroczystości i całą narrację jej przebiegu odpowiadał Kol. Ryszard Dalba. Po wprowadzeniu sztandaru POG ZW i R WP orkiestra Gminy i Miasta Wyśmierzyce odegrała Hymn Narodowy, po czym Prezes Powiatowego Oddziału
Grójeckiego ppłk /s/ Stanisław Gliński powitał zaproszonych gości z ZG ZW i R WP (wyżej wymienionych), Starostę Powiatu i Wice Starostę, Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Janusza Karbowiaka, Burmistrza Gminy i Miasta Grójec oraz Przewodniczącego Gminy i Miasta Grójec, wójtów Gmin, dowódcę 61 bat piechoty lekkiej WOT, byłych dowódców JW. 2962 i 3411, Prezesa Klubu ŻR LOK Warka Pana Tadeusza Orłowskiego, Prezesa Koła Kombatantów RP i BWP w Grójcu, sponsorów z Firm, Zakładów, Spółek , dyrektorów szkół średnich i podstawowych, poczty sztandarowe (wyżej wymienione) oraz członków POG ZW i R WP. Po powitaniu płk /s/ Janusz Czerniejewski przedstawił historię powstania i dokonania Naszego Oddziału na przestrzeni 25 lat, po czym nastąpiło odczytanie aktu nadania imienia Powiatowemu Oddziałowi Grójeckiemu ZW i R WP jego twórcy i wieloletniego Prezesa płk Stefana Strzelbickiego i odsłonięcie go na sztandarze. Imię patrona na sztandarze odsłaniali: Prezes Zarządu Głównego ZW i R WP płk /s/ dr Wiesław Korga i córka patrona Pani Elżbieta Dorocińska. Zgodę Rady Powiatu na umieszczenie Herbu Powiatu odczytał Starosta Powiatu Pan Krzysztof Ambroziak a następnie odsłonił go na sztandarze razem z matką chrzestną sztandaru Panią Małgorzatą Chochlewicz.
Po tej wzniosłej ceremonii głos zabrali: Prezes ZG płk /s/ dr Wiesław Korga, długoletni członek Naszego Oddziału i były wiceprezes w okresie działalności płk Stefana Strzelbickiego st. sierż. /s/ Stanisław Wieczorek, sprawujący patronat nad uroczystościami Starosta Powiatu Pan Krzysztof Ambroziak, Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Pan Dariusz Gwiazda, córka patrona Pani Elżbieta Dorocińska i Prezes Klubu ŻR LOK Warka Pan Tadeusz Orłowski.
Za swoją działalność Oddział Powiatowy otrzymał najwyższe wyróżnienie Związkowe „ złoty krzyż za zasługi dla ZW i R „ , a na wniosek POG ZW i R WP za wieloletnią współpracę, takim samym odznaczeniem wyróżniono PSP Nr. 2 w Grójcu. Sztandary POG i szkoły odznaczał Prezes ZG płk /s/ dr Wiesław Korga.
Za współpracę z LOK wyróżnieni zostali: najwyższym wyróżnieniem „krzyżem porcelanowym” płk /s/ Wiesław Korga a złotymi krzyżami ppłk /s/ Stanisław Gliński i st. sierż. /s/ Jan Rybarczyk.
Oddział Powiatowy otrzymał od Starostwa Powiatowego podziękowania za działalność na ryngrafie, od G i M Grójec pismo z podziękowaniem i medal pamiątkowy a od Dyrekcji Kolejki Wąskotorowej unikalne wydanie książki o Grójeckiej Kolejce Wąskotorowej.
Powiatowy Oddział Grójecki wynagrodził Komitet Organizacyjny, przedstawicieli władz samorządowych powiatu i gmin, sponsorów firm, spółek i indywidualnych darczyńców medalem pamiątkowym w drewnianym etui a uczestniczących w uroczystości członków POG ZW i R WP , medalem pamiątkowym na wstążeczce.
Po przemówieniu końcowym Prezesa POG ZW i R WP i wyprowadzeniu sztandarów, uczestnicy uroczystości wysłuchali wiązanki piosenek żołnierski w wykonaniu orkiestry Gminy i Miasta Wyśmierzyce pod Dyrekcją Pana Józefa Stańczyk.
Organizatorzy zadbali także o żołądki uczestników tych uroczystości a nad przygotowaniem poczęstunku czuwał Kwatermistrz POG ZW i R WP kpr. /s/ Dariusz Bladowski.
Organizatorzy dziękują jeszcze raz tym wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia jubileuszu 25 – lecia POG ZW i R WP.


Odsłonięcie Herbu Powiatu Grójec – odsłania Starosta Powiatu Pan Krzysztof Ambroziak i matka chrzestna sztandaru Pani Małgorzata Chochlewicz.


25 – lecie – odsłonięcie imienia patrona – imię na sztandarze odsłania córka płk Stefana Strzelbickiego Pani Elżbieta Dorocińska i Prezes ZG ZW i R WP płk /s/ dr Wiesław Korga.


Poczty sztandarowe w kościele (od strony ołtarza: poczet sztandarowy ZG ZW i R WP;poczet sztandarowy POG ZW i R WP; poczet sztandarowy PSP Nr 2 w Grójcu.


Wsłuchani w homilię: Prezes ZG ZW i R WP płk /s/ Wiesław Korga; za nim Wicestarosta Powiatu Pani Jolanta Sitarek, obok Starosta Powiatu Pan Krzysztof Ambroziak a obok Burmistrz G i M Grójec Pan Dariusz Gwiazda.


Widok na audytorium uroczystości;

Prezes POG ZW i R WP
ppłk w st. spocz. St. Gliński

Możliwość komentowania została wyłączona.