Rocznica wyzwolenia Grójca

OBCHODY 74 ROCZNICY WYZWOLENIA GRÓJCA Z POD OKUPACJI HITLEROWSKIEJ
Uroczystość wyzwolenia Grójca z pod okupacji hitlerowskiej obchodzona była w tym roku 15.01.2019r.
Głównym organizatorem uroczystości 74 rocznicy wyzwolenia Grójca z pod okupacji hitlerowskiej było Stowarzyszenie Sympatyków Tradycji I Armii WP im. gen . Z. Berlinga oraz Burmistrz Gminy i Miasta Grójec.
Przed rozpoczęciem uroczystości minutą ciszy uczczono pamięć zamordowanego w dniu 13.01.2019r. Prezydenta Gdańska Pana Pawła Adamowicza.
Prezes Stowarzyszenia Sympatyków Tradycji LWP Oddział w Grójcu mjr w st. spocz. Kazimierz Rdzanek, powitał przybyłych na tą uroczystość: Radnego Sejmiku Mazowieckiego Leszka Przybytniaka /SLD/, Starostę Powiatu Grójec Pana Krzysztofa Ambroziak, Wicestarostę Jolantę Sitarek, Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Pana Dariusza Gwiazdę, wójta Gminy Belsk Duży Pana Władysława Piątkowskiego, członków POG ZWiR WP z jego prezesem ppłk. w st. spocz. Stanisławem Glińskim, prezesa Koła Kombatantów RP i BW ppor w st. spocz. Kazimierza Kurach, członków Stowarzyszenia Grójeckiego SLD, przedstawicieli Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektorów szkół średnich i podstawowych w Grójcu, licznie przybyłych uczniów szkół oraz wszystkich przybyłych na tą uroczystość.
Szczególnie serdecznie powitał poczty sztandarowe organizacji paramilitarnych tj. Stowarzyszenia Sympatyków Tradycji LWP Oddział w Grójcu, POG ZWiR WP w Grójcu, KŻR LOK Warka, PSP w Grójcu, Koła ZK RP i BWP w Grójcu, szkół średnich i podstawowych z Grójca.
Prezes Stowarzyszenia Tradycji LWP Oddział w Grójcu mjr w st. spocz. Kazimierz Rdzanek w swoim przemówieniu odniósł się do faktów historycznych takich jak: niewywiązanie się Anglii i Francji z sojuszniczych zobowiązań na wypadek agresji Niemiec na Polskę, o napaści na Polskę dnia 17 września Związku Radzieckiego, o ofiarach jakie poniósł sam Grójec w czasie okupacji niemieckiej. Poinformował zgromadzonych o tym, że prawda historyczna jest taka, „Grójec został wyzwolony przez żołnierza I Armii WP idącego u boku Armii Czerwonej, bo nie dane mu było wrócić do Ojczyzny inną drogą”.
Sytuacja militarna jaka wytworzyła się po napaści Niemiec na Związek Radziecki i ustaleniach wielkiej trójki Roosevelt, Churchill i Stalin otworzyła drogę do ojczyzny tysiącom Polaków wcześniej wywiezionych w głąb Rosji przez rosyjskiego agresora. Oni nie mieli tyle szczęścia, aby znaleźć się w armii gen. Andersa i walczyć z Niemcami u boku zachodnich sojuszników koalicji antyhitlerowskiej. W końcowej części uroczystości pod pomnikiem ofiar poległych w latach 1939 -45 złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicz.
W porównaniu z ubiegłym rokiem było nas znacznie więcej. Nowo wybrane władze samorządowe powiatu i gminy pokazały tym samym, komu zawdzięczamy wyzwolenie z pod okupacji niemieckiej a dzieci i młodzież mogły usłyszeć historię prawdziwą o przebiegu walk o wyzwolenie miasta i ziemi grójeckiej..

Uczestnik uroczystości – Stanisław Gliński.


Poczty sztandarowe organizacji paramilitarnych – /od lewej/ Stowarzyszenia Tradycji 1AWP im gen. Zyg. Berlinga, POG ZWiR WP, KŻR LOK Warka


Poczet sztandarowy POG ZWiR WP podczas oddawania honorów pod pomnikiem poległych w latach 1939-45 / od prawej/ – dowódca pocztu – ppłk rez.Ireneusz Łukasiewicz, sztandarowy – kpr. /s/ Dariusz Bladowski i asystujący – mł. chor. Jerzy Kasica


Poczet sztandarowy Koła Kombatantów RP i BWP w obsadzie wolontariatu ZSP w Grójcu z jej opiekunem / z tyłu w czarnej czapeczce/ Panem mgr Grzegorzem Bańkowskim, z przodu w ciemnych okularach Prezes Koła ppor. /s/mgr inż. Kazimierz Kurach.

Możliwość komentowania została wyłączona.