Spotkanie żołnierskich pokoleń w 66 rocznicę bitwy pod Gruszką

W uroczystościach zorganizowanych w 66 rocznicę walk pod Gruszką, we wrześniu 2010 roku przez Krajową Radę Środowiska Żołnierzy Armii Ludowej, Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego i Radę Świętokrzyską SLD w miejscowości Gruszka koło Końskich uczestniczyła delegacja Zarządu Głównego z Prezesem płk Ludwikiem Rokickim, Sekretarzem Generalnym płk Wiesławem Korgą oraz mjr Jerzym Nowakiem Prezesem Oddziału Świętokrzyskiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego.
Uroczystości odbyły się w 66 rocznicę walk stoczonych przez oddziały partyzanckie Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Armii Ludowej i Partyzantki Radzieckiej, zgrupowane na ziemi kieleckiej, z przeważającymi liczebnie i dobrze uzbrojonymi oddziałami wojsk hitlerowskich. Walki zakończyły się zwycięstwem walczących oddziałów partyzanckich, nad oddziałami niemieckimi, wyjściem z okrążenia i zdolnością do dalszego kontynuowania walki.

Możliwość komentowania została wyłączona.