25 udanych lat

10 stycznia br. uroczyście świętowaliśmy 25-lecie działalności Stowarzyszenia Współpracy Polska Wschód na Dolnym Śląsku, połączone ze spotkaniem noworocznym. Prezes Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Andrzej MORDEL przywitał zebranych działaczy Stowarzyszenia WP-W, zaprzyjaźnionych członków Klubu „Rodacy”, Związku Weteranów i Rezerwistów WP, Stowarzyszenia „Pokolenia” oraz zaproszonych gości m.in. wiceprezesa Zarządu Głównego SWP-W Leszka SOLARKA, wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego dr Tadeusza SAMBORSKIEGO, wiceprzewodniczącego Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia „Pokolenia” Adama ŻAKA, wiceprezesa Zarządu Głównego ZWiRWP płk Krzysztofa MAJERA. Krótko przypomniał o głównych działaniach Stowarzyszenia w ostatnich latach.
Następnie zostały wręczone dyplomy honorowe Zarządu Głównego oraz najwyższe odznaczenie Stowarzyszenia – medal Mickiewicz-Puszkin, które otrzymali: Tatiana BORYCKA – przewodnicząca Klubu „Rodacy”, prof. dr hab. Krzysztof MAŁKIEWICZ – Uniwersytet Zielonogórski, członek Zarządu Dolnośląskiego SWP-W, płk Krzysztof MAJER – wiceprezes ZG ZWiRWP, członek Zarządu Dolnośląskiego SWP-W, ppłk Jerzy MONASTERSKI – członek Zarządu Dolnośląskiego SWP-W, kpt. ZS dr inż. Józef SOWA – wiceprezes Zarządu Dolnośląskiego SWP-W, sekretarz Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP, Grzegorz WOŹNY – członek Zarządu Dolnośląskiego SWP-W.
Okolicznościowe wystąpienia wygłosili marszałek Tadeusz SAMBORSKI i prezes Leszek SOLAREK, którzy nie szczędzili słów uznania dla dotychczasowej działalności Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia. Zabierając głos kol. Krzysztof MAJER podziękował za odznaczenie i przypomniał, że od 1993 roku nasze stowarzyszenia współdziałają na rzecz zacieśniania współpracy z krajami zza wschodniej granicy, popularyzacji kultury i sztuki rosyjskiej oraz polsko-radzieckiego wojennego braterstwa broni. Odznaczył prezesa kpt. ZS Andrzeja MORDELA Krzyżem Pamiątkowym 150-lecia urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego, czym inaugurujemy obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Marszałkowi Tadeuszowi SAMBORSKIEMU i prezesowi Leszkowi SOLARKOWI przekazał ostatnie broszury z serii wydawanej przez Zarząd Dolnośląski ZWiRWP. Krótki wykład o historii i dniu dzisiejszym prawosławia wygłosił prof. Krzysztof MAŁKIEWICZ. Tą część spotkania zakończyła prezentacja fraszek kol. Jana ZACHARSKIEGO.
Kolejnym etapem uroczystości był koncert studentów Akademii Muzycznej we Wrocławiu im. Karola Lipińskiego. Wystąpili: Bartosz NOWAK – bas, Andrzej LEDWOŃ – bas-baryton, Madera IVANE – sopran (Litwa), Grzegorz ZAJĄCZKOWSKI – bas, Julia VITIUK – sopran (Ukraina). Pięknemu wykonaniu w większości utworów kompozytorów rosyjskich, studentom akompaniowała dr Ekaterina OUNTERBERGUER-PUKHALSKAYA. Po uczcie artystycznej mogliśmy przejść do spotkania towarzyskiego, aby powspominać nie tylko o naszych działaniach w Stowarzyszeniu. Warto podkreślić, że współzałożyciel byłego TPPR, a obecnie aktywny działacz Stowarzyszenia, były Wicewojewoda Dolnośląski Stanisław JANIK przygotował bardzo smaczne smakołyki. Rozstawaliśmy się w poczuciu wykonania dobrej roboty organizacyjnej i w przekonaniu, że nie zabraknie nam zapału do dalszej pracy społecznej.

Krzysztof MAJER
Foto: mjr PDS Jan A. DRAJCZYK

Możliwość komentowania została wyłączona.