Klub Dobrej Pamięci

Dziś 16.11 br. w cukierni WOLAK we Wrocławiu odbyło się kolejne zebranie Klubu Dobrej Pamięci nt. „W obronie pomników historii”. Wprowadzenia dokonali: Stanisław Bobowiec i Krzysztof Majer. Mówiliśmy o aktualnym stanie szlaku 2 Armii WP na Dolnym Śląsku, zdobywaniu Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej PTTK „Szlak 2. Armii WP”, przykładach wandalizmu i barbarzyństwa w stosunku do pomników i tablic upamiętniających żołnierzy radzieckich i polskich idących od wschodu ale też o działaniach popularyzujących polski wysiłek zbrojny, przez członków związków kombatanckich i żołnierskich, zwłaszcza Związku Weteranów i Rezerwistów WP. W dyskusji z oburzeniem podkreślano, że aktualnie rządzący deprecjonują przelaną żołnierską krew w trakcie działań frontowych II wojny światowej, o czym najlepiej świadczy fakt, że na liście „proskrypcyjnej” osób niegodnych patronowaniu ulicom i placom znalazło się aż 148 postaci oraz jednostek wojskowych. Postulowano aby różnymi metodami przybliżać młodemu pokoleniu nie zafałszowany obraz walk ludowego Wojska Polskiego i zaangażowania w odbudowie kraju ze zniszczeń wojennych. Spotkanie tradycyjnie zakończył Jan Zacharski, który przedstawił aktualne fraszki polityczne. Umówiliśmy się na kolejne spotkanie, które odbędzie się wyjątkowo w drugą środę grudnia br.


Foto: Jan DRAJCZYK, Andrzej Nawrot i Krzysztof Majer

Możliwość komentowania została wyłączona.