81 rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września minęła 81 rocznica napaści hitlerowskiej III Rzeszy niemieckiej, wspieranej przez faszystowską Słowację ks. Jozefa Tiso, na państwo polskie. Wkrótce do działań wojennych przyłączyły się inne państwa i w ten sposób, jakby się wydawało, lokalny konflikt przerodził się w wojenną pożogę ogarniającą trzy kontynenty: Europę, Azję oraz Afrykę. Ta druga w dziejach ludzkości katastrofa wojenna, prowadzona przez dwa bloki militarne (faszystowską oś: Berlin – Rzym – Tokio (Niemcy – Włochy – Japonia) oraz koalicję antyfaszystowską skupiającą m. in. Polskę, Anglię, Francję, USA, ZSRR) przyniosła wiele zniszczeń materialnych oraz śmierć i cierpienia wielu jednostek ludzkich (na frontach oraz w obozach koncentracyjnych i zagłady). Dla Polski i Polaków był to czas największych poświęceń i okazania szczytów heroizmu poczynając od września 1939 roku
aż po maj 1945 roku. Westerplatte, Hel, Wizna, polana Mokra, bitwa nad Bzurą, Warszawa, Modlin, dwie bitwy pod Tomaszowem Lubelskim, Wytyczno, Kock, obrona Francji i Anglii, Narwik, Tobruk, Lenino, Wał Pomorski, forsowanie Odry i Nysy Łużyckiej, Monte Cassino, Falaise, Arnhem, Berlin – to tylko niektóre miejsca, gdzie polscy żołnierze samodzielnie lub u boku aliantów (tak zachodnich jak i wschodnich) przelewali krew i oddawali swoje życie wykazując niezwykłe poświęcenie, odwagę i męstwo. Ostatnią bitwę kampanii wrześniowej stoczyła w rejonie Kocka i Serokomli Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie” dowodzona przez gen. Franciszka Kleeberga – twórcę tzw. „Rzeczpospolitej Włodawskiej” (jednej z trzech części wolnych skrawków państwa polskiego pod koniec września 1939 r.).
Dlatego też pamięć o tych Bohaterach została uczczona przez członków dwóch organizacji żołnierskich: Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego oraz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Połączona delegacja obu związków, pod przewodnictwem Mariana Lipczuka – wiceprezesa Zarządu Głównego ZWiRWP w Warszawie oraz Jana Grzecha – prezesa Zarządu Rejonowego ZŻWP w Chełmie, minutą ciszy uczciła pamięć wszystkich polskich żołnierzy – uczestników II wojny światowej oraz złożyła kwiaty przy wejściu na Cmentarz Wojenny w Chełmie, przy ul. 1 Pułku Szwoleżerów. Krótki rys historyczny, dotyczący Września’39 oraz przebiegu wydarzeń całej wojny przedstawił Paweł Kiernikowski – sekretarz Zarządu Wojewódzkiego ZWiRWP w Lublinie z siedzibą w Chełmie. Podobne uroczystości odbyły się w szeregu miejscowościach województwa lubelskiego.


Medal „Za Udział w Wojnie Obronnej 1939”


Polski plakat z 1939 roku


Polski plakat z 1939 roku


Grupa Niemców łamiących polski szlaban graniczny


Odezwa prezydenta Ignacego Mościckiego z 1 września 1939 roku, rozlepiana także w Chełmie we wrześniu 1939 r.


Gazeta „Kurier Poranny” (ostatnie wydanie z 1939 r.)


Gen. Franciszek Kleeberg – dowódca Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” (ostatniego zgrupowania Wojska Polskiego w kampanii wrześniowej 1939 r.)


Pomnik ku czci polskich żołnierzy poległych w okresie II wojny światowej znajdujący się na Cmentarzu Wojennym w Chełmie


Cmentarz Wojenny w Chełmie. Grób por. Edmunda Romana Malińskiego poległego w dniu 28 września 1939 roku


Jedna z książek opisujących Wrzesień’39


Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939

Opracował: st. sierż. dr Paweł Kiernikowski
Ikonografia ze źródeł internetowych

Możliwość komentowania została wyłączona.