Święto Wojska Polskiego

Obchody Święta Wojska Polskiego w województwie lubelskim

Jak co roku dzień 15 sierpnia jest świętem polskich sił zbrojnych i obchodzony jest jako Święto Wojska Polskiego. Z kolei w Kościele Rzymsko-Katolickim obchodzi się w tym dniu Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwane także świętem Matki Boskiej Zielnej. Również w tym dniu Polacy obchodzą kolejne rocznice zwycięskiej bitwy warszawskiej stoczonej latem 1920 roku w walce z bolszewicką Armią Czerwoną. Należy przyznać, że Chełm i historyczna Ziemia Chełmska odegrały znacząca rolę w tych zmaga-niach. 8 Brygada 7 Dywizji Piechoty Legionów dowodzona przez gen. Karola Schuberta, wsparta przez ochotniczy batalion policyjny oraz licznych ochotników wywodzących się z pośród mieszkańców Chełma obroniła miasto. W Chełmie podczas noclegu w bursie Gimnazjum im. Stefana Czarnieckiego marszałek Jozef Piłsudski podjął decyzję o kontr-uderzeniu w bok oddziałów Armii Czerwonej nacierających na Warszawę. Po odpowiednim przygotowaniu Polacy uderzyli znad rzeki Wieprz i odparli bolszewików na obszar nad-niemeński, gdzie ich ostatecznie pokonali i zmusili do podjęcia rokowań zakończonych podpisaniem w marcu 1921 roku traktatu pokojowego w Rydze – stolicy Łotwy.

Na pamiątkę zwycięstwa polskiego w 18 bitwie decydującej o losach świata (tak ją określił angielski dyplomata i polityk Edgar Vincent D’Abernon, który napisał na jej temat książkę) dzień 15 sierpnia ustanowiony został (na podstawie rozkazu nr 126 z dnia 4 sierpnia 1923 roku gen. broni Stanisława Szeptyckiego – ówczesnego Ministra Spraw Wojskowych) jako Święto Żołnierza. Od tej pory obchodzono je w Wojsku Polskim (w czasie II wojny światowej w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie) aż do 1947 roku. W okresie 1948-1991 zaniechano jego obchodów ponieważ, dla uczczenia chrztu bojowego 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino, wprowadzono Dzień Wojska Polskiego w dniu 12 października. Na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1992 roku (Dz. U. z 1992 r., nr 60, poz. 303) Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zniósł datę październikową i przywrócił święto sierpniowe. Zgodnie z tym zwyczajem 15 sierpnia b. r. w większości miejscowości województwa lubelskiego (również w całej Polsce) odbyły się uroczyste obchody tego święta. W Chełmie, po uroczystej Mszy Św., odprawionej w intencji poległych i zmarłych uczestników bitwy warszawskiej, przedstawiciele władz miasta, służb mundurowych, związków kombatanckich (w tym połączona delegacja Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Stowarzyszenia „Pokolenia” w składzie: ppłk ZWiR mgr Jan Borowik – prezes ZW ZWiRWP w Lublinie z/s w Chełmie, ppłk Jan Grzech – prezes ZR ZŻWP w Chełmie, mjr ZWiR dr Paweł Kiernikowski – sekretarz ZW ZWiRWP w Lublinie z/s w Chełmie, ppłk ZWiR Bogusław Kraczkowski – przewodniczący WKR LOW oraz mjr Zdzisław Moskaluk – wiceprezes Zarządu Koła Stowarzyszenia „Pokolenia” w Chełmie), parlamentarzyści, samorządowcy oraz zaproszeni gości złożyli kwiaty pod Mauzoleum na Górze Chełmskiej. Następnie uczestnicy przemaszerowali na Plac Niepodległości gdzie odbyły się uroczystości patriotyczne oraz piknik wojskowy. Główną atrakcją (szczególnie dla dzieci) był pokaz wojskowego sprzętu. Podobne uroczystości miały miejsce w wielu miejscowościach województw lubelskiego, m. in. w Lublinie, Parczewie, Sawinie, Wierzbicy i we Włodawie.

Mapa przedstawiająca kierunki uderzeń Wojska Polskiego znad rzeki Wieprz
w czasie bitwy Warszawskiej
Okładka książki Edgara Vincenta d’Abernona o bitwie warszawskiej
Okładka książki Józefa Piłsudskiego na temat „Wojny 20-go roku”
Okładka książki ppłka Stanisława Borowca opisującej zmagania w 1920 roku na Ziemi Chełmskiej
Flaga Polska przed Urzędem Gminy w Wierzbicy podniesiona w dniu 12 sierpnia 2022 r.
w ramach obchodów 102 rocznicy bitwy warszawskiej
Sawin, 13 sierpnia 2022 r. Ppłk ZWiR mgr Jan Borowik – prezes ZW ZWiRWP w Lublinie z/s w Chelmie, w towarzystwie st. chor. ZWiR Mieczysława Wrony – prezesa Koła ZWiRWP
w Sawinie wręcza członkom tego kola akty mianowania na stopnie organizacyjne
Sawin, dn. 13 sierpnia 2022 r. Od lewej strony siedzą kolejno: st. chor. ZWiR Mieczysław Wrona – prezes Koła ZWiRWP w Sawinie, ppłk ZWiR mgr Jan Borowik – prezes ZW ZWiRWP w Lublinie z/s w Chełmie oraz ppor. ZWiR Janusz Galan – wiceprezes
Koła ZWiRWP w Sawinie
15 sierpnia 2022 r. Żołnierskie poczty sztandarowe przed Bazyliką Mariacką w Chełmie
15 sierpnia 2022 r. Połączona delegacja ZWiRWP, ZŻWP i Stowarzyszenia „Pokolenia” składa kwiaty przy Mauzoleum
15 sierpnia 2022 r. Warta Żołnierska oraz kwiaty przy Mauzoleum na Górce w Chełmie
15 sierpnia 2022 r. Oficer Garnizonu Chełmskiego prowadzi Apel Pamięci.
15 sierpnia 2022 r. Salwa Honorowa w wykonaniu żołnierzy Garnizonu Chełmskiego
15 sierpnia 2022 r. Pokaz sprzętu wojskowego w Chełmie

Treść: mjr ZWiR dr Paweł Kiernikowski

Zdjęcia i ilustracje: Jan Borowik oraz ze stron internetowych

Możliwość komentowania została wyłączona.