11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości w Chełmie

11 listopada b. r. tradycyjnie na placu dr Edwarda Łuczkowskiego odbyła się z udziałem Wojska Polskiego uroczystość z racji 99 rocznicy odzyskania przez Polskę po 123 latach zaborów, niepodległości. Poprzedziła ją Msza św. odprawiona w Bazylice Mariackiej na Górce (Górze Chełmskiej). Po odegraniu na trąbce hejnału chełmskiego, nastąpiła ceremonia wojskowa.Zgodnie z przyjętymi zasadami po przyjęciu meldunku dowódca Garnizonu Chełm oddał honory wszystkim sztandarom znajdującym się na miejscu uroczystości, a następnie przywitał się z żołnierzami Garnizonu. Po części powitalnej nastąpiło wciągnięcie biało-czerwonej flagi państwowej na maszt oraz odegranie Hymnu Państwowego (Mazurka Dąbrowskiego). Kolejne punkty to przemówienie okolicznościowe prezydent miasta Chełma, apel pamięci, złożenie kwiatów i wieńców przez delegacje instytucji i organizacji społecznych oraz defilada. Po części oficjalnej miała miejsce na placu część artystyczna w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Chełmskiej działającegow Chełmskim Domu Kultury.
Należy wspomnieć, że nasz Związek oraz bratni Związek Żołnierzy Wojska Polskiego czynnie włączyły się w obchody 11 listopada – Narodowego Święta Niepodległości.W naszych kołach odbyły się uroczyste zebrania członków, na których czczono w różny sposób bohaterów radosnych wydarzeń sprzed 99 laty. Indywidualnie, wielu z członków, paliło znicze na mogiłach żołnierzy i partyzantów oraz w innych dostępnych sobieMiejscach Pamięci Narodowej. Nasza połączona delegacja, reprezentująca członkówZwiązku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego oraz Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z kpt. Janem Borowikiem i ppłk Markiem Kotowodą, wspólnie z innymi delegacjami, złożyła wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Poległych za Ojczyznę na placudr Edwarda Łuczkowskiego. Podobnie uczyniono w wielu innych miejscowościach znajdujących się na obszarze działania Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego ZWiR WPi Oddziału Rejonowego ZŻ WP.

    st. sierż. dr Paweł Kiernikowski


Wspólna delegacja ZWiR WP i ZŻ WP


Poczet sztandarowy LOW ZWiR WP


Pomnik Poległych za Ojczyznę na Placu dr. Edwarda Łuczkowskiego w Chelmie
w dniu 11 listopada 2017 r.

Możliwość komentowania została wyłączona.