Pamięć o bohaterach wojennych w Zgorzelcu

Tradycyjnie 16 kwietnia, na placu pod Pomnikiem Orła Piastowskiego na Cmentarzu Żołnierzy 2 Armii WP w Zgorzelcu odbyły się obchody 73. rocznicy forsowania Nysy Łużyckiej. Mimo deszczowej pogody w uroczystości, zorganizowanej przez Burmistrza Miasta Zgorzelec, wzięły udział liczne delegacje i poczty sztandarowe. Jak zawsze, najważniejszymi gośćmi miejskich obchodów rocznicowych byli nieliczni, żyjący jeszcze uczestnicy walk na Łużycach, którym dedykowane było to ważne święto pamięci. Bo z szacunku i głębokiej wdzięczności dla nich organizatorzy uroczystości dbają o szczególnie staranną oprawę każdej rocznicy.
Uroczystości rozpoczęły się w samo południe wkroczeniem kompanii honorowej pod dowództwem kpt. Bartłomieja Grumy i złożeniem meldunku Zastępcy Dowódcy 23. Śląskiego Pułku Artylerii w Bolesławcu ppłk Sławomirowi Kuli. Uroczystość przebiegała zgodnie z ceremoniałem wojskowym, a swoje przemówienia podczas niej wygłosiło dwóch świadków tamtych wydarzeń – płk Edward Jakubowski i płk Józef Borowiec oraz głos zabrali: poseł na Sejm RP Zofia Czernow, Wicestarosta Powiatu Zgorzeleckiego Mariusz Wieczorek, a także Burmistrz Miasta Zgorzelec Rafał Gronicz. Modlitwę za obrońców Ojczyzny odmówił ks. prot. Marek Bonifatiuk.
Obchody rocznicowe były okazją do wręczenia odznaczeń: na wniosek Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. 2 Armii WP, Sejmik Województwa Dolnośląskiego uhonorował Srebrną Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”, które wręczył radny Kazimierz Janik – Krystynie Dudziak-Piwowarskiej, Beacie Ulatowskiej, Robertowi Motyce i Andrzejowi Drgasowi. Za wybitne zasługi w popularyzowaniu w społeczeństwie tradycji wojskowych i bohaterskich czynów żołnierzy polskich, Zarząd Główny Związku Weteranów i Rezerwistów WP odznaczył pamiątkowym krzyżem „Za Zasługi dla ZWiRWP”: Złotym krzyżem – Sztandar Nadleśnictwa Ruszów oraz por. Włodzimierza Okonia, a Srebrnym krzyżem – podinsp. Adama Łachacza, które wręczyli płk Krzysztof Majer, wiceprezes Zarządu Głównego i mjr Ryszard Leparowski, wiceprezes Zarządu Dolnośląskiego. Zaś odznaką pamiątkową „Krzyż 25-lecia Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego na Dolnym Śląsku” wyróżniono: Kazimierza Janika, Radosława Baranowskiego, Janusza Kobielskiego, Zbigniewa Kozłowskiego, mjr Jana Drajczyka, mjr Wilhelma Kasperskiego, kombatanta por. Wiktora Kuchto i st. chor. sztab. Andrzeja Nawrota.
Podniosły nastrój uroczystości podkreślił Apel Poległych i salwa honorowa, których słuchali przedstawiciele władz samorządowych gmin Powiatu Zgorzeleckiego, powiatów Głogowskiego i Lwóweckiego, oraz czteroosobowa delegacja Armii Amerykańskiej w Polsce, zgorzeleckie duchowieństwo, reprezentacje szkół, służb mundurowych, organizacji i związków działających w mieście, rzemieślnicy, harcerze i mieszkańcy miasta oraz okolicznych miejscowości. Związek Weteranów i Rezerwistów WP reprezentowały delegacje z Wrocławia, Lubina, Głogowa, Wałbrzycha oraz Zgorzelca. Oprawę muzyczną zapewniła Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Kopalni Węgla Brunatnego Turów pod batutą Mariusza Sawickiego. Część oficjalną zakończyło złożenie licznych wieńców i wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Orła. Po czym uczestnicy udali się na poczęstunek żołnierską grochówką, z którą na zziębniętych uczestników uroczystości czekali w jadalni polowej żołnierze z bolesławieckiej jednostki. Równolegle 23. Śląski Pułk Artylerii zaprezentował również gościom uroczystości oraz mieszkańcom miasta Zgorzelec bojowy sprzęt wojskowy, jaki znajduje się na wyposażeniu jednostki.
Na zakończenie relacji chciałbym zwrócić uwagę na pewien fragment wystąpienia burmistrza Pawła Gronicza. Otóż władze miejskie musiały stoczyć bój o nazwę ulicy Bohaterów II Armii WP, gdyż ta znalazła się na liście zmian nazw sporządzonej przez Instytut Pamięci Narodowej. A przecież trudno sobie wyobrazić, aby w mieście, gdzie na cmentarzu spoczywa 3420 poległych uczestników walk nie pamiętać o ich bohaterskich czynach, o przywrócenie Polsce piastowskich granic.

płk w st. spocz. mgr Krzysztof Majer
Foto: Andrzej Nawrot /DSCN/, Jan A. Drajczyk /IMG/

Możliwość komentowania została wyłączona.