Z wizytą w Brukseli i w Gandawie

W dniach 9–13 lipca 2018 r. na zaproszenie Poseł Lidii Geringer de Oedenberg odbyła się jubileuszowa 90. wizyta w Parlamencie Europejskim pn. „Z przyjaciółmi do Gandawy”. Autokar po kilkunastu godzinach przywiózł Dolnoślązaków i Opolan do hotelu Ibris w Brukseli. W pierwszym dniu wizyty odbyliśmy spotkanie w Komisji Europejskiej i seminarium z Panią Poseł w siedzibie Parlamentu Europejskiego. Popołudniami podziwialiśmy zabytki Brukseli oraz Gandawy, a w szczególności Grand Place, Atomium, pagodę oraz wiele budowli i pomników. Szczególne wrażenie zrobiły na nas zabytki Gandawy, stalicy Brabancji. Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego reprezentowali: mjr ZS Ryszard Leparowski, płk Krzysztof Majer i st. chor. szt. Andrzej Nawrot. Kolejne spotkanie stało się okazją do podziękowania poseł Lidii Geringer de Oedenberg za długoletnie wspieranie naszych działań, patronowanie konkursom, umożliwienie wyjazdu kilkudziesięciu aktywistom wyjazdów do PE oraz wręczenia jej Krzyża Pamiątkowego 25-lecia ZWiRWP na Dolnym Śląsku. W ostatnim dniu mieliśmy okazję zwiedzić otwarty 6 maja 2017 r. Dom Historii Europy. Pewnym utrudnieniem komunikacyjnym były korki i objazdy związane z odbywającym się w tym czasie szczytem NATO. Jednak wyjazd uważam za szczególnie udany, bo przyniósł nam okazję do pogłębienia wiedzy o funkcjonowaniu instytucji europejskich oraz przekonanie o wielkim zaangażowaniu naszej posłanki w wielu inicjatywach legislacyjnych.

Krzysztof Majer
Foto: Andrzej Nawrot, Krzysztof Majer

Możliwość komentowania została wyłączona.