Obchody 71 rocznicy wyzwolenia Grójca

15.01.2016r.
Uroczystość wyzwolenia Grójca obchodzona była w tym roku 15.01.2016r tradycyjnie na placu wyzwolenia tj. w miejscu gdzie w czasie okupacji hitlerowskiej stały szubienice na których hitlerowcy wieszali osoby podejrzane o działalność przeciwko żołnierzowi i władzy niemieckiej..
Organizatorem tej uroczystości była Gmina i Miasto Grójec oraz Stowarzyszenie Sympatyków I Armii WP im. gen . Z. Berlinga. Przebiegiem uroczystości zgodnie z ceremoniałem wojskowym kierował kpt. w st. spocz. Zbigniew Olewiński.
Prezes Stowarzyszenia Sympatyków I Armii WP im. gen . Z. Berlinga. w Grójcu mjr w st. spocz. Kazimierz Rdzanek powitał przybyłych na tą uroczystość: Komendanta WKU Warszawa – Mokotów ppłk. Mariusza Muskus wraz z towarzyszącym Mu kpt. Marcinem Adachem, księdza dziekana i jednocześnie kapelana wojskowego prałata Stefana Kazulaka, poczty sztandarowe, młodzież szkolną i wszystkich mieszkańców Grójca przybyłych na tą uroczystość.
W swoim przemówieniu odniósł się do faktów historycznych takich jak: niewywiązanie się Anglii i Francji z sojuszniczych zobowiązań na wypadek agresji Niemiec na Polskę, o napaści na Polskę dnia 17 września Związku Radzieckiego, o ofiarach jakie poniósł sam Grójec w czasie okupacji niemieckiej.
Poinformował zgromadzonych o tym, że prawda historyczna jest taka, „Grójec został wyzwolony przez żołnierza I Armii WP idącego u boku Armii Czerwonej, bo nie dane mu było wrócić do Ojczyzny inną drogą”.
Sytuacja militarna jaka wytworzyła się po napaści Niemiec na Związek Radziecki i ustaleniach wielkiej trójki Roosevelt, Churchill i Stalin otworzyła drogę do ojczyzny tysiącom Polaków wcześniej wywiezionych w głąb Rosji przez rosyjskiego agresora. Oni nie mieli tyle szczęścia aby znaleźć się w armii gen. Andersa i walczyć z Niemcami u boku zachodnich sojuszników koalicji antyhitlerowskiej.
Co skłania organizatorów do organizowania takich uroczystości w czasie nieprzychylnym dla niosących wolność ze wschodu?. Przyświeca nam jeden cel, zachować dla potomnych, dla młodzieży, która w dniu dzisiejszym uczestniczy w niej, pamięci o tym prostym żołnierzu, żołnierzu przelewającym krew, oddającym swoje młode życie na długim wojennym szlaku od bitwy pod Lenino poprzez walki z niemieckim okupantem na terenach Polski aż do Berlina. Pytam się Tych, którzy próbują w obecnych czasach ignorować a nawet sabotować tą prawdę historyczną, w jaki sposób macie zamiar wychować na patriotów przyszłe pokolenie młodych Polaków.
Organizowanie lekcji historycznych w pałacu prezydenckim i wzniosłych uroczystości państwowych z okazji 153 rocznicy powstania styczniowego a ignorowanie ważnego wydarzenia jakim było wyzwolenie stolicy z pod okupacji niemieckiej wg mnie i na pewno wielu Polaków , nie jest właściwą drogą krzewienia patriotyzmu zgodnie z faktami historycznymi i budowania jedności społecznej. Wypadałoby zastanowić się nad tym problemem i zacząć jednakowo traktować wszystkich walczących z niemieckim okupantem tak w kraju jak na wschodzie i na zachodzie Europy.
Uczestnik uroczystości członek Związku Weteranów i Rezerwistów WP Stanisław Gliński.

Możliwość komentowania została wyłączona.