Propozycja porządku obrad na 20.04.2023r.

1. Prowadzący obrady Prezes Zarządu

2. Protokolant zebrania ………..

3. Informacja dotycząca stanu realizacji celów i zadań przyjętych na 2023r /Prezes Zarządu/

4. Przyjęcie wniosku grupy inicjatywnej do Zarządu Głównego o powołanie zgodnie z postanowieniami Statutu ZWiRWP Rozdział VI Art 21 pkt. 2 a i pkt. 3 Koła miejskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie

5. Przyjęcie scenariusza obchodów 30-lecia ZWiRWP

6. Dyskusja – składanie wniosków

6a. Przerwa na posiłek.

7. Przyjęcie uchwał w sprawach:

a) w sprawie powołanie zgodnie z postanowieniami Statutu ZWiRWP Rozdział VI Art 21 pkt. 2 a i pkt. 3 Koła miejskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie

b) w sprawie miejsca oraz scenariusza obchodów 30-lecia powstania ZWiRWP

c) w sprawie kosztorysu obchodów 30-lecia powstania ZWiRWP

8. Zamknięcie zebrania

Możliwość komentowania została wyłączona.