OBCHODY DNIA WETERANA

OBCHODY DNIA WETERANA WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ W POWIATOWYM ODDZIALE GRÓJECKIM ZWiR WP

Dzień Weterana Walk o Niepodległość ustanowiony Ustawą z dnia 14 marca 2014 (Dz.U.poz.496 z dnia 17 kwietnia 2014 r.) na dzień 01.września jest dla Naszego Związku Weteranów i Rezerwistów WP świętem szczególnym z racji nazwy związku i realizowanych celów statutowych i ważnym też dlatego, że jest to dzień wybuchu II wojny światowej.
W tym roku Dzień Weterana Walk o Niepodległość, Powiatowy Oddział Grójecki ZWiR WP świętował w dniu 29.08.2020r. Uroczystość naszą zaszczycił swoją obecnością Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Grójec – Pan Karol Biedrzycki, reprezentujący jednocześnie Starostwo Powiatowe Grójec.
Prezes POG ZWiR WP ppłk /s/ Stanisław Gliński powitał zaproszonych gości i członków POG ZWiR WP w Grójcu, a szczególnie jego Seniorów, a wśród nich: Prezesa Koła Nr 1 Oddziału Powiatowego i jednocześnie Prezesa Koła Kombatantów RP i BWP – ppor. w st. spocz. mgr inż. Kazimierza Kurach i st. sierż. /s/ Stanisława Wieczorek zasłużonego „dla Gminy i Miasta Grójec”.
Uczczono minutą ciszy zmarłych od ostatniego spotkania z okazji Dnia Weterana kolegów Naszego POG ZW i R WP Jana Podolskiego i Stanisława Krajewskiego jak i zmarłych weteranów i kombatantów byłych członków POG ZW i R WP , Koła Kombatantów RP I BWP w Grójcu oraz wszystkich weteranów i kombatantów walk o Niepodległą Polskę.
W swoim wystąpieniu sekretarz POG ZWiR WP płk /s/ Janusz Czerniejewski zaznaczył jak ważny to jest dzień dla każdego Polaka a szczególnie dla tych, którzy przeżyli koszmar II wojny światowej. W szeregach Naszego POG ZWiR WP oraz Koła Kombatantów RP i BWP w Grójcu jest jeszcze kilka osób, które doświadczyły okrucieństw ze strony hitlerowskich Niemiec ale ich szeregi z dnia na dzień szybko topnieją. Wymienił nazwiska osób – kombatantów, członków POG ZWiR WP oraz członków Koła Kombatantów RP i BWP, które walczyły o wolną i niepodległą Polskę
Po swym wystąpieniu zaprosił uczestników spotkania do dyskusji. W dyskusji Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Grójec – Pan Karol Biedrzycki, podziękował za zaproszenie na spotkanie z seniorami POG ZW i R WP i Koła Kombatantów RP i BWP z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość. Podziękował im za działalność społeczną i złożył życzenia od Gminy i Miasta Grójec oraz w imieniu Starostwa Powiatowego w Grójcu.
W dyskusji głos zabierali: ppor. w st. spocz. mgr inż. Kazimierz Kurach, st. sierż. /s/ Stanisław Wieczorek, prezes POG ZWiR WP ppłk /s/ Stanisław Gliński. st bosm./s/ Tadeusz Kaczanowski i st. sierż./s/ Jan Rybarczyk.
Dyskutanci podzielili się swoimi przeżyciami z okresu II wojny światowej jak i pierwszych lat po jej zakończeniu.
Za działalność społeczną o charakterze pro-obronnym zostali wyróżnieni przez Starostę Powiatowego Grójec dyplomem i medalem „ 20 lecia Powiatu Grójec:
– ppor. /s/ mgr. inż. Kazimierz Kurach – Prezes Koła Kombatantów RP i BWP w Grójcu oraz Prezes Koła Nr.1 POG ZW i R WP;
– st. bosm./s/ Tadeusz Kaczanowski – wieloletni członek Zarządu POG ZW i R WP;
– st. sierż. /s/ Roman Jakubczak – wieloletni członek Zarządu POG ZW i R WP;
– st. sierż. /s/ Jan Rybarczyk – wieloletni członek Zarządu POG ZW i R WP oraz Prezes Koła Nr 9 w Warce. Kol.
Z okazji ukończenia 90 lat Zarząd POG ZWiR WP wyróżnił pamiątkowym ryngrafem ppor. /s/ mgr. inż. Kazimierz Kurach i st. bosm./s/ Tadeusz Kaczanowskiego a st. sierż. Romana Jakubczak z okazji ukończenia 80 lat;
Koła Nr. 1 i 9 wyróżniły z okazji ukończenia 80 lat swoich kolegów: – Kol. Stanisława Majewskiego, Kol. Seweryna Piekarskiego i Kol. Józefa Skrzypczaka.

Dyplomem – podziękowaniem zostali wyróżnieni przez Zarząd POG ZWiR WP:
– Kol. Halina Czuchnicka ;
– Kol. Bogusław Grzanka;
– Kol. Ireneusz Jackowski;
– Kol. Bogdan Lipa;
– Kol. Jerzy Łącki;
– Kol. Andrzej Markiewicz;
– Kol. Władysław Poczęty;
– Kol. Jan Rybarczyk;
– Kol. Władysław Szuba;
– Kol. Henryk Szymczak ;
– Kol. Stanisław Wieczorek;
– Kol. Jan. Wojno.
Wyróżnienia wręczali: Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Grójec – Pan Karol Biedrzycki od Starosty Powiatu Grójec Pana Krzysztofa Ambroziaka a od POG ZW i R WP prezes POG ZWiR WP ppłk /s/ Stanisław Gliński.
Gospodarze tego spotkania tj. Zarząd POG ZWiR WP, zadbali o to, aby rozmowy prowadzone były przy kawie, herbacie, ciastach, napojach chłodnych a zdrowie Seniorów i zaproszonych gości uczczono lampką wina.
Na zakończenie spotkania zrobiono sobie pamiątkowe zdjęcie na tle budynku przy ul. Laskowej 8.

ppłk w st. spocz. Stanisław Gliński


Wspólne zdjęcie pamiątkowe uczestników spotkania.


Podziękowanie, medal i upominek od Starosty Powiatu Grójec wręcza st. bosm. /s/ Tadeuszowi Kaczanowskiemu, Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Grójec Pan Karol Biedrzycki.


Podziękowanie, medal i upominek od Starosty Powiatu Grójec wręcza ppor. /s/ Kazimierzowi Kurach Przewodniczący Rady Gminy i Miasta Grójec Pan Karol Biedrzycki


Uczczenie przez uczestników spotkania minutą ciszy zmarłych członków POG ZW I R WP , Koła Kombatantów RP i BWP w Grójcu oraz wszystkich poległych w walkach o Niepodległość Polski.

Zdjęcia wykonała Pani Agnieszka Żukowska z Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego Grójec

Możliwość komentowania została wyłączona.