Wołyń 1943

80 rocznica „krwawej niedzieli” na Wołyniu

11 lipca b.r.  przypadła już 80 rocznica tzw. krwawej niedzieli, gdy Ukraińska Powstańcza Armia (UPA) dokonała skoordynowanego ataku na polskich mieszkańców w ok. 100 miejscowościach w powiatach włodzimierskim, horochowskim, kowelskim i łuckim na Wołyniu. Wykorzystała gromadzenie się w niedzielę (11 lipca 1943 r.), ludzi w kościołach. Badacze obliczają, że tylko tego jednego dnia mogło zginąć około 8 tys. Polaków – głównie kobiet, dzieci i starców.

Akcja UPA była kulminacją trwającej już od początku 1943 r. fali mordowania i wypędzania Polaków z ich domów, w wyniku której na Wołyniu i w Galicji Wschodniej zginęło około 100 tys. Polaków. Sprawcami zbrodni wołyńskiej były Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów – frakcja Stepana Bandery (banderowcy) i podporządkowana jej Ukraińska Powstańcza Armia, dowodzona przez Romana Szuchewycza.

Czcząc pamięć pomordowanych na Wołyniu Polaków w dniu 11 lipca 2023 roku odbyła się w Chełmie uroczystość oddania hołdu wszystkim ofiarom tego ludobójstwa. Była to kulminacja trzydniowych obchodów 80 rocznicy rzezi wołyńskiej Polaków. Po polowej Mszy św. koncelebrowanej, pod przewodnictwem lubelskiego biskupa pomocniczego ks. Adama Baba, zarówno uczestniczący w uroczystości politycy, przedstawiciele Stowarzyszenia „Pamięć i Nadzieja” i samorządowcy wygłosili okolicznościowe przemówienia. Po przemówieniach odczytany został Apel Pamięci, Kompania Honorowa chełmskiego garnizonu wojskowego oddała salwę honorową, a delegacje reprezentujące rodziny pomordowanych Polaków, organizacji kombatanckich (wśród nich wspólna delegacja Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w składzie: płk ZWiR mgr Marian Lipczuk – Honorowy Prezes ZWiRWP, ppłk ZWiR mgr Jan Borowik oraz ppłk SG Jan Grzech), władz państwowych i samorządowych złożyły wiązanki kwiatów przy Pomniku Piety Wołyńskiej znajdującym się na skwerze im. 27 Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej.

Podobne uroczystości odbyły się w różnych miejscowościach województwa lubelskiego będącego terenem działania Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego ZWiRWP.

Mapa przedstawiająca miejsca zbrodni na Polakach na terenie dawnego województwa wołyńskiego

Plakat przedstawiający „ludobójcze dzieło” zbrodniarzy spod znaku tryzuba (symbolu UPA)

Program trzydniowych uroczystości w Chełmie

Wystawa obrazująca ludobójstwo na Polakach dokonane przez ukraińskich zbrodniarzy w latach 1943-1945

11 lipca 2023 r. Poczty sztandarowe (pośrodku poczet sztandarowy ZWiRWP)

Poczet Sztandarowy ZWIRWP

11 lipca 2023 r. Uczestnicy uroczystości

11 lipca 2023 r. Uczestnicy uroczystości

11 lipca 2023 r. Wspólna delegacja ZW ZWiRWP oraz ZR ZŻWP składa kwiaty pod Pomnikiem Piety Wołyńskiej

Pomnik Piety Wołyńskiej w Chełmie po uroczystości 11 lipca 2023 r.

Tekst: mjr ZWiR dr Paweł Kiernikowski

Mapa, plakaty i fotografie ze stron internetowych

Możliwość komentowania została wyłączona.