Uroczystość odsłonięcia pomnika samolotu

18.03.2016 r. w Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego, przy ul. Ściegiennego nr 10 w Poznaniu, odbyła się uroczystość odsłonięcia symbolu szkoły samolotu TS-8 BIES, który powrócił po remoncie. Samolot ten ofiarowany został przez Dowództwo Wojsk Lotniczych w roku 1973, ówczesnej Szkole Podstawowej nr 24 z okazji nadania jej imienia Ludowego Lotnictwa Polskiego. Tradycję związaną z samolotem przejęło w latach 90-tych Gimnazjum nr 50 im. Lotnictwa Polskiego.
W uroczystości udział wzięli honorowi goście: przedstawiciele władz m. Poznania, wydziału oświaty, kuratorium, Związku Sybiraków – Marian Macutkiewicz i organizacji kombatanckich. Lotnictwo reprezentowali; d-ca 2 Skrzydła Taktycznego gen. bryg. pilot Dariusz Malinowski, ppłk rez. pilot Zbigniew Machaj oraz piloci 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego – ppor. Adrian Kurkiewicz i ppor. Tomasz Siemieński. To właśnie oni, piloci, generał i podporucznicy, w oryginalnych lotniczych mundurach polowych ,budzili największe zainteresowanie młodzieży szkolnej i byli ozdobą uroczystości. Splendoru obchodzonemu świętu dodawali również członkowie Wielkopolskiego Oddziału Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, im. gen. Franciszka Gągora, występujący w galowych mundurach; prezes-ppłk w st. sp. Tadeusz Topolewski oraz ppłk w st. sp. Wacław Chęciński i ppłk w st. sp. Mieczysław Chmiela.
Po oficjalnym przedstawieniu honorowych gości głos zabrał dyrektor gim. mgr Wiesław Banaś. Powiedział, że uroczystość odsłonięcia wyremontowanego samolotu i symboliczne jego powitanie to podkreślenie utożsamienia się z nim szkolnej społeczności, to ukłon w stronę ludzi, którzy ten samolot wykonali i tych, którzy go pięknie odnowili. Dyrektor wyraził podziękowanie również tym osobom, dzięki którym remont ten był możliwy. Wystąpienie zostało zakończone słowami: „Cieszymy się i jesteśmy dumni z tego, że na naszym dziedzińcu rozpostarł swe skrzydła srebrzysty ptak, zapatrzony w niebo, symbol młodzieńczych marzeń i wyzwań”.
Jednym z pierwszych mówców był prezes Wielkopolskiego Oddziału ZWiRWP Ppłk (s) T. Topolewski. W swoim wystąpieniu wyraził on wielkie uznanie dla dyrekcji gimnazjum za dbałość o patriotyczne wychowanie młodzieży, za kultywowanie tradycji Lotnictwa Polskiego chlubnie zapoczątkowanych przez pilotów: Franciszka Żwirkę i Stanisława Wigurę, za dbałość o pamięć o obrońcach polskiego nieba we wrześniu 1939r., o lotnikach polskich dywizjonów walczących w szeregach RAF-u w II Wojnie Światowej, szczególnie zasłużonych w obronie Anglii, jak również o lotnikach, cichych bohaterach, strzegących polskich przestworzy od czasu powojennego aż do współczesności. Ppłk T. Topolewski kończąc swoje wystąpienie wyraził nadzieję, że wielu spośród wychowanków gimnazjum mającego za patrona Lotnictwo Polskie, zostanie pilotami, kontynuatorami jego chlubnych tradycji..
W podobnym duchu występowali inni mówcy, m.in. sekretarz Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Piłsudskiego, major w st. sp. mgr Marian Osada. W ostatnim oficjalnym wystąpieniu odczytany został list kuratora oświaty skierowany do społeczności gimnazjalnej wyrażający życzenie „(…) aby kolejne etapy tworzenia tradycji i tożsamości szkoły, stanowiły powód do dumy, ale i zobowiązanie do podejmowania nowych działań edukacyjnych. Niech dzień ten stanowi źródło inspiracji uczniów do zainteresowania lotnictwem Polski kojarzonym z takimi wartościami jak: miłość do ojczyzny, honor, odwaga, koleżeństwo, oddanie, odpowiedzialność. Dbając o kontynuowanie tradycji narodowej szanujcie historię i pamiętajcie o ludziach, którzy oddali życie za ojczyznę. Nauczycielom życzę, aby dzisiejszy dzień stał się impulsem do realizowania projektów edukacyjnych związanych z lotnictwem Polski, uczących młodzież współpracy i zaangażowania, szacunku do drugiego człowieka i odpowiedzialności. Uczniom życzę aby podejmowali śmiałe wyzwania i wytrwale dążyli do ich realizacji.”
Drugą część uroczystości stanowiły występy gimnazjalnego koła artystycznego. Pieśni wykonywane przez szkolny chór oraz recytowane wiersze zawierały treści związane z lotnictwem i zarazem miały wydźwięk patriotyczny. Szczególnie wzruszające chwile przyniosła pieśń „Jesteś bohaterem”, dedykowana płk. w st. sp. Ziemomysłowi Angerowi, współpracującym ze „szkołą z samolotem” od trzydziestu lat.
Po części artystycznej honorowi goście zostali zaproszeni przez dyr. W. Banasia i jego zastępcę, panią mgr Ligię Przybył do świetlicy szkolnej na słodki poczęstunek, gdzie w miłej atmosferze nastąpiło podsumowanie obchodów Dni Patrona szkoły.
ppłk w st.sp. mgr Mieczysław Chmiela
st.szer.rez.Kazimierz Seredyński

Możliwość komentowania została wyłączona.