Obchody 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej

Jak powszechnie wiadomo w dniu 1 września 1939 roku, wczesnym rankiem, wojska hitlerowskiej III Rzeszy Niemieckiej oraz faszystowskiej Słowacji napadły na Polskę. Ten zbrojny konflikt dość szybko się rozpowszechnił ponieważ w dniu 3 września tegoż roku wypowiedzieli Niemcom wojnę dwaj sojusznicy państwa polskiego tj. Francja i Anglia.
W kolejnych dniach wrześniowych do wojny przystępowały kolejne państwa, tak europejskie, jak i leżące na innych kontynentach. Polacy od początku stawiali zacięty opór, ale przewaga techniczna i ilościowa sił zbrojnych trzech agresorów (17 września na Polskę napadła Armia Czerwona stalinowskiego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich) spowodowały, że w dniu 6 października 1939 roku skapitulowało ostatnie polskie zgrupowanie – Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie” dowodzona przez gen. Franciszka Kleeberga. Naród polski jednak nie uległ najeźdźcom, zmienił jedynie formę oporu. O ile poza granicami kraju powstawały polskie regularne jednostki wojskowe (walczące na wszystkich frontach II wojny światowej), w kraju, jeszcze we wrześniu, przed zakończeniem walk, powstawały organizacje konspiracyjne, które ostatecznie utworzyły Podziemne Państwo Polskie i przy pomocy różnych form stawiały opór okupantom. W Chełmie, w bieżącym roku, obchody 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej zorganizował Urząd Miasta Chełma. W dniu 3 września, po odprawionej w Bazylice Mariackiej na Górze Chełmskiej Mszy św. i złożeniu kwiatów przy dzwonnicy przykościelnej (znajduje się tam Mauzoleum poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej mieszkańców Chełma i Ziemi Chełmskiej), delegacje Urzędu Miasta, chełmskich instytucji i organizacji (w tym wspólna delegacja Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego oraz bratniego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego) oraz szkół chełmskich złożyły kwiaty przy wejściu na Cmentarz Wojenny przy ul. 1 Pułku Szwoleżerów w Chełmie, na którym są pochowani również żołnierze i cywilni mieszkańcy Chełma i okolic, którzy zginęli we wrześniu 1939 roku. Należy wspomnieć, że zaskoczyła obecność niektórych polityków kandydujących w wyborach samorządowych i parlamentarnych, ale jest to stała taktyka z ich strony.
Podobne uroczystości odbyły się także w wielu miejscowościach województwa lubelskiego, w których działają koła terenowe wchodzące w skład LOW ZWiR WP.


Honorowa warta żołnierska przy dzwonnicy – Mauzoleum poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej mieszkańców Chełma i Ziemi Chełmskiej


Cmentarz Wojenny w Chełmie: grób por. Edmunda Romana Malińskiego poległego w dn. 28 września 1939 r.


Uczestnicy ceremonii w oczekiwaniu na rozpoczęcie uroczystości przy wejściu na Cmentarz Wojenny w Chełmie


Połączona delegacja ZWiR WP i ZŻ WP składa kwiaty (od prawej: kpt. Jan Borowik – prezes LOW ZWiR WP, sierż. pchor. Marian Lipczuk – wiceprezes ZG ZWiR, ppłk Marek Kotowoda – prezes ZR ZŻ WP w Chełmie, mjr Zenon Suchocki – członek ZR ZŻ WP w Chełmie

st. sierż. /s/ dr Paweł Kiernikowski

Możliwość komentowania została wyłączona.