Posiedzenie Zarządu Głównego Związku

W dniu 2 czerwca 2011 roku odbyło się w siedzibie Związku, obiekcie koszarowym przy ulicy 11 listopada 17/19 w Warszawie posiedzenie Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, któremu przewodniczył Prezes płk w st. spocz. mgr Ludwik Rokicki oraz Sekretarz Generalny płk w st. spocz. dr Wiesław Korga i Wiceprezes ds. Organizacyjnych ppłk w st. spocz. Andrzej Sarnowski.
W obradach uczestniczyli również wiceprezesi Zarządu Głównego do spraw współpracy terenowej płk w st. spocz. pil. nawig. Władysław Dobrzański z Radomia, ppłk rez. Krzysztof Majer z Wrocławia i sierż. rez. Mariam Lipczuk z Chełma.
W obradach uczestniczyli ponadto Prezesi Zarządów Wojewódzkich m.in. mjr Ireneusz Guliński, kmdr w st. spocz. Bohdan Klimecki, płk rez. Stanisław Bądkowski, mjr w st. spocz. Jerzy Nowak, kpt w st. spocz. Czesław Klimecki, chor rez. Tadeusz Rosicki, mjr w st. spocz. Stefan Gondek, ppłk w st. spocz. Tadeusz Topolewski, płk w st. spocz. Mieczysław Chodyniecki i ppłk Andrzej Selega ze Szczecina.
Zasadniczym tematem, który omawiano były wnioski do działalności związkowej wynikające z Porozumienia między Ministrem Obrony Narodowej i Związkiem Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego podpisanego w dniu 14 kwietnia 2011 roku.
Ponadto przyjęto uchwałę o powołaniu Komitetu uczczenia pamięci formowania i walk pod Lenino Żołnierzy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki i jej Dowódcy.

Możliwość komentowania została wyłączona.