Pamiętali o bohaterach sprzed 74 lat

12 października br. minęła 74 rocznica bitwy pod Lenino stoczonej przez żołnierzy polskiej 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Pamiętali o niej członkowie organizacji kombatanckich (Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych) oraz przedstawiciele chełmskiego Oddziału Towarzystwa Wiedzy Obronnej. Udział wzięły także poczty sztandarowe Lubelskiego Oddziału ZWiR WP i czterech chełmskich szkół: I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego, IV Liceum Ogólnokształcącego im. dr Jadwigi Młodowskiej, Gimnazjum nr 2 im. ks. Zygfryda Berezeckiego oraz Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej. Były także wieloosobowe delegacje uczniowskie z powyższych placówek oświatowych. Uczestnicy tej skromnej, w porównaniu do minionych lat, uroczystości zebrali się przed wejściem na Cmentarz Wojenny przy ulicy I Pułku Szwoleżerów w Chełmie, by uczcić pamięć bohaterskich żołnierzy polskich walczących na wszystkich frontach II wojny światowej (w tym także na froncie wschodnim).W trakcie uroczystości rys historyczny, dotyczący wydarzeń sprzed 74 lat, przedstawił dr Paweł Kiernikowski. Mówca podkreślił, że bitwa pod Lenino, podobnie jak inne bitwy II wojny światowej (np. bitwa pod Monte Cassino), była bitwą stoczoną przez polskich, a nie polskojęzycznych, żołnierzy. Była bitwą niezmiernie krwawą ponieważ Niemcy stawili zacięty opór m. in. przy pomocy broni pancernej, artylerii i lotnictwa. Chcieli zniszczyć tę pierwszą na froncie wschodnim polską regularną jednostkę wojskową. Jednak zamiar ten się nie udał. Polscy żołnierze w trakcie tej bitwy (podobnie jak w każdym innym boju II wojny światowej) wykazali niezwykle męstwo, odwagę i poświęcenie. Każdy z nich głęboko wierzył, że walczy o wyzwolenie Ojczyzny, nie szczędził więc swego trudu oraz życia dla niej. Dlatego słusznym jest pogląd, że z różnych powodów, nie wolno dzielić przelanej krwi żołnierskiej na lepszą i gorszą.
Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć nie tylko tych, którzy zginęli 74 lat temu pod Lenino, ale także pamięć bohaterów, którzy polegli za Polskę na wszystkich frontach II wojny światowej.
Ostatnim punktem tej uroczystości było złożenie wiązanek kwiatów przez w/w delegacje.
Trzeba nadmienić, że członkowie ZWiR WP w Oddziale Lubelskim nie tylko składali kwiaty, odbywali uroczyste zebrania, spotykali się z młodzieżą szkolną, ale czcili pamięć także wycieczkami do miejsc pamięci narodowej. Zrobili tak np. w Parczewie, gdzie członkowie pojechali autokarem do Sobiboru i Wytyczna, gdzie oddali hołd wszystkim (zarówno wojskowym jak i cywilom), którzy zginęli w okresie wojny i okupacji.

st. sierż. dr Paweł Kiernikowski


Pomnik ku czci Poległych za Ojczyznę na Cmentarzu Wojennym w Chełmie.

Możliwość komentowania została wyłączona.