Spotkanie Prezesów Zarządów Oddziałów i samodzielnych kół ZWiRWP

W dniu 9 czerwca 2022 roku w siedzibie Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 6a odbyło się, pierwsze po wyborach w kadencji 2022 – 2025, zebranie Prezesów Zarządów Oddziałów i samodzielnych Kół naszego Związku. Podczas spotkania omówiono następujące tematy:

1. Odbudowa struktur Związku, które ucierpiały w ostatnim okresie w wyniku zwiększającej się z roku na rok średniej wieku naszych członków i pandemii koronowirusa jako cel strategiczny działania ZWiRWP.

2. Zbliżająca się w 2023 roku 30 rocznica powstania naszego Związku. Dla zebrania propozycji i opracowania scenariusza obchodów powołano zespół w składzie: kol. Krzysztof Juszczyk, kol. Julian Kasica i kol. Grzegorz Wacewicz. Zespół ten ma przedstawić powyższy scenariusz na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego ZWiRWP w dniu 8 września 2022 roku.

3. Informacje z oddziałów i kół dotyczące awansów na stopnie organizacyjne. Zebrani potwierdzili, że rozszerzenie katalogu wyróżnień członków naszego Związku o awanse na stopnie organizacyjne zwiększyło zainteresowanie naszą działalnością w terenie.

4. Informacja o pracy Zarządu Głównego ZWiRWP. Zebrani zostali poinformowani, że Kancelaria pod kierownictwem kol. ppłka ZWiR Tadeusza Otulaka działa oraz przyjmuje i wysyła na bieżąco korespondencję. Sprawy finansowe można załatwiać z kol. Edytą Borową – kierownikiem biura ds. finansowych. W siedzibie Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 6a, w każdy czwartek od godz. 1000 do godz. 1300 przywrócone zostały dyżury członków ZG: kol. płk ZWiR Marek Jedynak – Wiceprezes ZG czeka na wnioski awansów na stopnie organizacyjne; kol. ppłk ZWiR Tadeusz Myler –Sekretarz Generalny ZG czeka na wnioski o nadanie odznak i medali; kol. płk ZWiR dr nauk Henryk Radwański – Skarbnik ZG wyjaśni wszelki zawiłości prawa nie tylko finansowego. Członkowie Związku, sympatycy oraz osoby zainteresowane naszą działalnością, po ustaleniu telefonicznie spotkania, mogą w kancelarii Związku zasięgnąć informacji oraz złożyć dokumenty.

Należy nadmienić, że kol. mjr ZWiR dr Paweł Kiernikowski – Redaktor Naczelny Biuletynu Internetowego Związku czeka na informacje z Oddziałów i samodzielnych Kół, które mogą znaleźć się w Biuletynie Internetowym Związku. Informacje te przesyłamy do niego na adres mailowy: kape52@o2.pl

Tekst ppłk ZWiR Krzysztof Robak

Możliwość komentowania została wyłączona.