76 rocznicy walk o przyczółek warecko-magnuszewski

UROCZYSTOŚĆ 76 rocznicy walk o przyczółek warecko-magnuszewski
Corocznie, na początku sierpnia odbywają się uroczystości oddania hołdu poległym i biorącym udział w walkach na przyczółku magnuszewskim w 1944 roku.
Wówczas to oddziały 3 Dywizji Piechoty im. R. Traugutta,1 Brygady Pancernej Wojska Polskiego i Korpusu Pancernego Armii zdobyły przyczółek na lewym brzegu Wisły pomiędzy Pilicą i Radomką z zamiarem jego powiększenia i udzielenia wsparcia walczącym w Warszawie powstańcom.
Tegoroczne obchody ze względu na panujące zagrożenie epidemiologiczne było skromniejsze. Ich organizatorem był Wójt Gminy Magnuszew gen. CSLI MAREK DRAPAŁA oraz ZARZĄD GŁÓWNY ZWIĄZKU WETERANÓW i REZERWISTÓW WOJSKA POLSKIEGO
W uroczystości wzięła udział delegacja z Radomia reprezentująca MOW i ROP w składzie
6-cio osobowym z pocztem sztandarowym. W składzie delegacji znaleźli się Prezes ROP Ppłk w st. spoczynku Stanisław Mazur, sekretarz MOW Jerzy Kalbarczyk oraz skarbnik Jan Monczyński. Była też żona biorącego udział w tych walkach żołnierza pani Irena Kawecka.
Uroczystości rozpoczęły się na cmentarzu w Magnuszewie od apelu pamięci i złożenia wiązanek pod pomnikiem poległych w tym rejonie w 1944 roku. Następnie delegacja do Studzianek , gdzie pod pomnikiem-czołgiem zapalono znicze i oddano honor.
Główne uroczystości odbyły się w Mniszewie w skansenie bojowym. Tam też po zebraniu uczestników powitał wójt gminy Magnuszew Marek Drapała i przedstawił krótką historię. Historię bardziej szczegółową przedstawił nadleśniczy na którego terenie znajdują się lasy, w których głównie toczono walki.
Po przemówieniach oficer 1 Warszawskiej Brygady Pancernej odczytał apel poległych.
Złożono wiązanki i zapalono znicze pod pomnikiem.
Uroczystości przeniosły się następnie na teren wewnątrz skansenu, gdzie odbył się pokaz sprzętu militarnego oraz grup rekonstrukcyjnych, młodzież szkolna śpiewała pieśni patriotyczne Na zakończenie odbyło się spotkanie koleżeńskie weteranów i uczestników uroczystości połączone z konsumpcją oraz wymianą poglądów, doświadczeń.
Samochód na przewóz delegacji udzielił Zakład Automatyki Kombud z Radomia za wstawiennictwem kol. Jana Monczyńskiego u Prezesa tegoż zakładu.

Sekretarz MOW Vice Prezes MOW
Jerzy Kalbarczyk ppłk w st.spocz. Stanisław Mazur

Możliwość komentowania została wyłączona.