Pogrzeb ppłk Tadeusza Topolewskiego

Pogrzeb ppłk Tadeusza Topolewskiego – byłego prezesa WOW ZWiR WP

W dniu 12 października 2018 w godzinach 15:00 do 16.00 na cmentarzu parafialnym Poznań-Naramowice ul Jasna Rola w Poznaniu odbył się pogrzeb świecki ppłk (s) T. Topolewskiego.
W tej ostatniej drodze towarzyszyło mu kilkadziesiąt osób – oprócz osób najbliższych:(żony Niny, brata, siostry, syna i ich dzieci) – członkowie i sympatycy WOW ZWiR WP oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich i społecznych:Związku Inwalidów Wojennych RP, Związku Żołnierzy WP, Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojsk. RP , Ligi Obrony Kraju, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Uni Pracy, Rodziny Policyjnej 1939, Związku Sybiraków, Bractwa Kurkowego oraz wielu sąsiadów i przyjaciół. Wartę honorową w kaplicy i przy mogile pełnili Oficerowie ZWiR oraz członkowie Stowarzyszenia „Warta” w historycznych mundurach WP z 1945 r.
Po mistrzu ceremonii słowa pożegnania wygłosili kolejno: ppłk (s.) K..Kucharczyk (przewodniczący Komisji Rewizyjnej WOW ZWiRWP), płk dr Wiesław Korga (prezes ZG ZWiRWP), mgr inż. Lucjan Dutkiewicz (sekretarz Rady Wojewódzkiej SLD).
Mówcy podkreślali nieprzeciętną osobowość zmarłego, jego wysokie zdolności organizacyjne, siłę charakteru, stanowczość w działaniu, życzliwość i wyrozumiałość, patriotyzm, dbałość o apolityczność ZWiRWP z zachowaniem szacunku dla osiągnięć Ludowego Wojska Polskiego i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Niektóre wyróżniki przemówień: “(…) Spełnione zostało jego wielkie marzenie, jakim było nadanie sztandaru Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej przez Zarząd Główny ZWiRWP” (płk K.Kucharczyk), “(…) Dzisiejszy dzień jest dniem dwóch Tadeuszów: tego, którego żegnamy i tego, który jest patronem 1 Dywizji Piechoty, która 75 lat temu, właśnie 12 października, stoczyła bohaterski bój z oddziałami Wehrmachtu pod Lenino” (L.Dutkiewicz), “(…) Wielu młodych ludzi obecnych na pogrzebie pułkownika Topolewskiego to bardzo pozytywny akcent dzisiejszej uroczystości, to dowód na to, że wartości, którym hołdujemy jako Związek trwać będą nadal” (płk W.Korga).
Prezes płk W.Korga po swojej mowie pożegnalnej odczytał i złożył na ręce wdowy, pani Niny Topolewskiej, listy kondolencyjne, które przysłali w imieniu Oddziałów Wojewódzkich ZWiRWP prezesi: płk Mieczysław Chodyniecki (Podlasie), st.sierż.(r) Ryszard Bielat (Śląsk), Krzysztof Juszczyk (Podkarpacie) oraz zarząd i członkowie Powiatowego Oddziału ZWiRWP w Grójcu.
Na grobie podpułkownika T.Topolewskiego wieńce i kwiaty składali w imieniu organizacji kombatanckich i swoim: płk W.Korga, kpt. (r) Tadeusz Myler – wiceprezes ZG i prezes WOW ZWiRWP i Oddziału Powiatowego Kościan, ppłk (s) Tadeusz Paczek – prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Inwalidów Wojennych RP, płk (s) Zygmunt Maciejny – prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP, Bogusław Graliński (LOK) oraz partii politycznych i organizacji społecznych: prof. AntoniK Szczuciński (UAM ), Lucjan Dutkiewicz, Waldemar Witkowski – przewodniczący Unii Pracy, Marek Niedbała – przewodniczący Rady Powiatowej SLD w Poznaniu – poseł na sejm VII kadencji, w imieniu pani europoseł K. Łybackiej – Ryszard Zaczyński, Jerzy Kucznerowicz (wiceprezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu ) oraz liczne osoby indywidualne.
Pomimo decyzji o odmowie “ceremonialnego zabezpieczenia uroczystości pogrzebowej przez wojskową asystę honorową” przez dowódcę garnizonu poznańskiego, (z rekomendacji dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu) , pogrzeb podpułkownika Tadeusza Topolewskiego miał charakter zdecydowanie wojskowy dzięki Poznańskiej Grupie Rekonstrukcji Historycznej WARTA, pod kierownictwem sierż. (r.) Waldemara Jankowiaka. Zabrakło tylko salwy honorowej. Przebieg uroczystości był nadzorowany i koordynowany przez kol. K Seredyńskiego i E. Skrzypczaka.

ppłk M.D.Chmiela
foto K. Seredyński


Ppłk(s) Tadeusz Topolewski


Warta honorowa pocztów sztandarowych ZWiRWP Kościan i Poznań oraz płk dr (s) Wiesław Korga – Prezes Zarządu Głównego ZWiRWP im. Gen. Franciszka Gągora i kpt(r) Tadeusz Myler – prezes WOW ZWiRWP Poznań


Kondukt pogrzebowy


Poczty sztandarowe na czele konduktu pogrzebowego


Przemawia prezes Zarządu Głównego ZWiRWP płk dr (s) Wiesław Korga, Mistrz Ceremonii Pogrzebowej, Piotr Kolanowski, Kazimierz Książkowski i płk(s) Kazimierz Kucharczyk


Poczet sztandarowy oddaje hołd Zmarłemu

Możliwość komentowania została wyłączona.