Pamięć o Lenino

Z okazji zbliżającej się 71. rocznicy Bitwy pod Lenino 9 października br. w siedzibie Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP odbyło się spotkanie z kombatantami. Spotkanie otworzył prezes DZW kpt. Konstanty IGNACZAK, a prowadził uczestnik bitwy płk Bronisław JAKIMOWICZ. Niestety z powodów zdrowotnych zabrakło inicjatorów spotkania pułkowników Wacława SAWICKIEGO i Antoniego KOPALI, co spowodowało, że zaproszonych gości było więcej niż uczestników chrztu bojowego 1 Dywizji Piechoty im. gen. Tadeusza Kościuszki. Referat wprowadzający wygłosił płk dr Władysław TKACZEW, który został mianowany rzecznikiem prasowym wrocławskich kombatantów. Następnie były wspomnienia i dyskusja oraz wznieśliśmy toasty za zdrowie uczestników tej historycznej bitwy.
W samo południe 11 października zgromadziliśmy się na Cmentarzu Żołnierzy Polskich na Oporowie we Wrocławiu. Meldunek o gotowości do uroczystego apelu odebrał Komendant Garnizonu WP we Wrocławiu mjr Robert TRELA. Zebranych powitał w imieniu organizatorów uroczystych obchodów 71. rocznicy bitwy pod Lenino wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP ppłk Krzysztof MAJER, który podkreślił, iż czcimy krwawy chrzest bojowy kościuszkowców. Szczególnie serdecznie powitał Przewodniczącą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Barbarę ZDROJEWSKĄ. Po odebraniu hymnu państwowego przez Orkiestrę Reprezentacyjną Wojsk Lądowych pod batutą kapelmistrza st. chor. szt. Tadeusza DOLIŃSKIEGO, emocjonalne wystąpienie okolicznościowe wygłosiła Pani Barbara ZDROJEWSKA. Następnie został odczytany list od Poseł do Parlamentu Europejskiego Lidii GEINGER de OEDENBERG. Wzruszająco brzmiały słowa Apelu Pamięci, salwę honorową oddała kompania wystawiona przez 10 Wrocławski Pułk Dowodzenia, a przejmująco zabrzmiał sygnał „Cisza”.
Przewodnicząca Sejmiku wręczyła przyznane na wniosek Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego, które otrzymali: złote – mjr Witold SOKOŁOWSKI – kombatant AK i WP, kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari; st. chor. szt. Marek CEMBRZYŃSKI – członek Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP, uczestnik misji pokojowych ONZ; hm. Krzysztof KOŁODZIEJCZYK – były długoletni Komendant Hufca Wrocław i b. Zastępca Komendanta Dolnośląskiej Chorągwi ZHP; płk dr Władysław TKACZEW – emerytowany wykładowca WSOWZ, prezes Zarządu Stowarzyszenia Tradycji Orężnych i Myśli Obronnej, członek Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Obronnej; mgr Jan Andrzej ZACHARSKI – publicysta, fraszkopisarz, działacz OM ZWiRWP we Wrocławiu; srebrne – hm. Marek STOCHMIAŁEK – naczelnik Poczty Harcerskiej „Szaniec”, członek Sądu Harcerskiego Chorągwi Dolnośląskiej; phm. Sylwia ZACHAR – drużynowa 15 DH „Lipczanie” przy Szkole Podstawowej w Platerówce, Kronikarz Kręgu Instruktorów i Starszyzny Harcerskiej „Korzenie” Hufca ZHP Lubań; hm. Krzysztof ZACHAR – z-cy Komendanta Kręgu Instruktorów i Starszyzny Harcerskiej „Korzenie” i przewodniczący Komisji Historycznej Hufca ZHP w Lubaniu im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP, a Gwiazdę Weterana ONZ Jarosławowi WIKIERA – uczestnikowi misji pokojowych ONZ na Bliskim Wschodzie, działaczowi Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, przewodniczącemu Rady Kongregacji Przemysłowo-Handlowej. Zaś Srebrny Krzyż Za Zasługi dla ZWiRWP w imieniu chorej dr Ewy MAŃKOWSKIEJ – Wicewojewody Dolnośląskiej, odebrała asystentka Magdalena RAZIK-TRZISZKA. Niestety nie można było wręczyć dyplomów pamiątkowych dla uczestników Bitwy, gdyż żaden ze względów zdrowotnych nie dotarł na uroczystość.
Kolejno zostały złożone wieńce i wiązanki kwiatów: Przewodnicząca Sejmiku Barbara ZDROJEWSKA wraz z Prezesem Zarządu Miejskiego ZWiRWP mjr Dariuszem TROJANOWSKIM, Magdalena RAZIK-TRZISZKA w imieniu Wojewody Dolnośląskiego, delegacja Dowództwa Garnizonu WP /płk dr Grzegorz STOIŃSKI, płk dr Piotr PERTEK, mjr Robert TRELA/, a następnie delegacje – Związku Weteranów i Rezerwistów WP z Wrocławia i Dzierżoniowa, Związku Żołnierzy WP, Związku Inwalidów Wojennych RP, Klubu Generałów WP, Komendy Wojewódzkiej Policji, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej, Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Związku Harcerstwa Polskiego z Wrocławia i Lubania. Uroczystość zakończyła defilada kompanii honorowej, której towarzyszyły poczty sztandarowe: Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji, Okręgu Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Szkoły Podstawowej Nr 25 im. Franciszka Juszczaka we Wrocławiu.
Po południu na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubinie spotkali się kombatanci i weterani. Uroczyste spotkanie rocznicowe otworzył kombatant, prezes Zarządu Powiatowego ZWiRWP ppor. Tadeusz CZYŻOWSKI, który powitał zaproszonych gości: Posła na Sejm RP Ryszarda ZBRZYZNEGO, starostę Adama MYRDA i przedstawicieli władz związkowych – ppłk Krzysztofa MAJERA i szer. Jana DRAJCZYKA. Spotkanie stało się okazją do odznaczenia por. mgr Wilhelma KASPERSKIEGO i wręczenia podziękowań za współpracę od Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP im. 2 Armii WP dla posła Ryszarda ZBRZYZNEGO i starosty Adama MYRDA. Biblioteczka związkowa wzbogaciła się o książkę gen. bryg. dr. Zdzisława ROZBICKIEGO Racje i zachowania niejedno mają imię, a poseł Ryszard ZBRZYZNY zrewanżował się wręczając kol. Krzysztofowi MAJEROWI książkę Tadeusza A. KISIELEWSKIEGO Janczarzy Berlinga. Następnie przy biesiadnym stale snuto wspomnienia wojenne i ze służby w okresie pokojowym. Zainspirowany barwnymi wspomnieniami wojennymi kombatanta por. Piotra DUBIENIECKIEGO poseł Ryszard ZBRZYZNY zaapelował o spisywanie przez kombatantów wspomnień, które zobowiązał się wydać wspólnie ze Stowarzyszeniem Dzieci Wojny w Polsce w formie książkowej w maju przyszłego roku na 70-lecie zakończenia wojny w Europie.
ppłk w st. spocz. mgr Krzysztof MAJER
Foto: st. chor. szt. Andrzej NAWROT, szer. Jan DRAJCZYK

Możliwość komentowania została wyłączona.