Święto w Uniejowicach

12 maja br. w Uniejowicach k/Złotoryi spotkali się członkowie Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, by świętować Dzień Zwycięstwa. Zebranych przywitał gospodarz ppłk ZS Michał SABADACH, a następnie prowadzenie przejął płk Krzysztof MAJER, wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego i przywitał zaproszonych gości: dr Tadeusza SAMBORSKIEGO, Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego, Iwana KOSONOGOWA, Konsula Generalnego Federacji Rosyjskiej w Poznaniu, płk Ryszarda WOŹNIAKA, wiceprezesa Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, gen. bryg. ds. Aleksandra PODOLSKIEGO, sekretarza ZO TWO, Regenta UPUM, kpt. Sergeya ZDOBINA, zastępcę Attache Obrony Ambasady Federacji Rosyjskiej, płk Tadeusza KOWALCZYKA, honorowego prezesa Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej, ppłk ZS Witolda SOKOŁOWSKIEGO, kawalera Orderu Virtuti Militari. Okolicznościowe wystąpienia wygłosili: Tadeusz SAMBORSKI, Iwan KOSONOGOW, Tadeusz KOWALCZYK i Sergey ZDOBIN.
Spotkanie stało się okazją do uhonorowania aktywu związkowego za szczególne zasługi w działaniach programowo-organizacyjnych, a zwłaszcza w popularyzowaniu historii oraz tradycji Wojska Polskiego. Wręczono kilkadziesiąt odznaczeń, a wśród wyróżnionych znaleźli się m.in. płk ds. Wiktor PIOTROWSKI, który odebrał Złotą Honorową Odznakę Zasłużony dla Dolnego Śląska, Elżbieta HOCHUŁ i płk Ryszard WOŹNIAK zostali odznaczeni krzyżem pamiątkowym 150-lecia urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. W następnej kolejności zostały wręczone medale 25-lecia ZWiRWP oraz Krzyże Pamiątkowe 25-lecia ZWiRWP na Dolnym Śląsku, medale pamiątkowe Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej oraz dyplomy Polskiego Czarnego Krzyża. Członkowie naszego Związku odebrali akty nominacyjne na stopnie Związku Strzeleckiego „Strzelec” RP: podpułkownika – Jerzy KORWIN MAŁACZYŃSKI, majora – Zdzisław KRAWCZYK, Stanisław PSTROWSKI, kapitana – Andrzej KOŁPA, porucznika – Zbigniew SZPARKOWSKI, podporucznika – Cezary BIEDUNKIEWICZ, Piotr BUDZYŃSKI, Albin GAUDYN, Mieczysław LESZCZYŃSKI, Franciszek NOWAK, Jerzy PAŁKA, Artur ROGOWSKI, Jan WĘGRZYN, Jan ZAHAJKIEWICZ, chorążego – Tadeusz CELUCH, Tadeusz GRZELAK, Tomasz GRZELECKI, Ryszard KUCHARSKI, Jan LICZNER, Jan MUZYCZKA, Andrzej PARTYKA, Wiesław SAMUL, Stanisław ŚNIESZKO, Marek WOJCIECHOWSKI, sierżanta – Teresa REICHERT, plutonowego – Mirosław GAWRON, kaprala – Anna MAKUCH, a tydzień wcześniej awans generalski odebrał niżej podpisany. Część oficjalną zakończyło złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikami frontowych dowódców Wojska Polskiego.
W drugiej, piknikowej części spotkania wystąpił związkowy zespół wokalno-muzyczny „Głogowska Czwórka“ z wiązanką piosenek patriotycznych i żołnierskich, pod kierunkiem por. ZS Zbigniewa SZPARKOWSKIEGO. Mimo obaw o załamanie się pogody, wszyscy dobrze się bawili i była też okazja do wspomnień z czasów żołnierskiej służby i dysput o aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w kraju. Nie brakowało też chętnych aby potańczyć na polowej estradzie. Warto też podkreślić, że ekspozycja Muzeum Wojska Polskiego i Pamiątek po Armii Radzieckiej w Uniejowicach „wzbogaciła” się o granitowy blok z napisem W HOŁDZIE BOHATEROM LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO ZŁOTORYJA 1968, który był częścią zburzonego ostatnio monumentu w Złotoryi. Duże zainteresowanie wzbudziła wystawa sprzętu wojskowego, którzy przygotowali członkowie grupy rekonstrukcyjnej. W międzyczasie koledzy Michał Sabadach i Krzysztof Majer udzielili wywiadu dla telewizji białoruskiej. Kończąc relację chciałbym podziękować za gromkie „sto lat” i upominki, które otrzymałem z okazji moich urodzin.

płk (s) mgr Krzysztof MAJER
Foto: mjr ds. Jan A. DRAJCZYK

Możliwość komentowania została wyłączona.