Nie tylko o osadnikach wojskowych

20 kwietnia br. z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, przy wsparciu organizacyjnym Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodka Kultury i Sztuki oraz Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP we Wrocławiu odbyła się konferencja „Żołnierze i Osadnicy na Ziemiach Zachodnich. I i II Armia Wojska Polskiego”.
Konferencję otworzyła Małgorzata Matusiak, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i przywitała uczestników oraz m.in. zaproszonych gości: dr Tadeusza Samborskiego, Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Dominika Kłosowskiego, Wicedyrektora Departamentu Spraw Społecznych UMWD, ppłk Witolda Sokołowskiego, uczestnika Powstania Warszawskiego, kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari, Wincentego Elsnera, Wiceprzewodniczącego SLD, Agnieszkę Kowol-Stachowiak, Dyrektor Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD, Janusza Łuckiego, wicedyrektora Muzeum Poczty i Telekomunikacji. Podkreśliła obecność licznych delegacji stowarzyszeń, a na ich czele: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – płk Wacława Sawickiego, Honorowego Prezesa ZW i płk Władysława Tkaczewa, Wiceprezesa ZW, Związku Inwalidów Wojennych RP – płk Wojciecha Olenderka, Wiceprezesa ZG i płk Tadeusza Gicala, Prezesa ZO, Stowarzyszenia Upamiętnienia ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów – por. Szczepana Siekierkę, prezesa ZG, Związku Żołnierzy WP – płk Mariana Dąbrowskiego, Prezesa ZW, Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan SMLiKP-W – Elżbietę Niewolską, Prezesa, Związku Weteranów i Rezerwistów WP – płk Krzysztofa Majera, Wiceprezesa ZG i kpt. Józefa Sowy, Prezesa Zarządu Wrocławskiego, Towarzystwa Wiedzy Obronnej – kmdr Aleksandra Podolskiego, Sekretarza ZO.
Następnie zabrał głos marszałek dr Tadeusz Samborski, podkreślając w swym wystąpieniu znaczenie popularyzacji prawdziwej historii zagospodarowania Ziem Zachodnich i Północnych przez osadników wojskowych i repatriantów zza Buga. Zaprosił do udziału w IV Dolnośląskich Dniach Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych, których finał zaplanowano 13 maja br. na Zamku Piastowskim w Legnicy. Wyraził uznanie, że wśród uczestników konferencji są uczniowie IX Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego we Wrocławiu.
Wygłoszono wykłady:
I i II Armia Wojska Polskiego. Zapomniana rola – Piotr Maszkowski, Redaktor Naczelny Miesięcznika „Odkrywca”
Wilhelm Franciszek Kupsz i jego losy – Mariusz Kokotowski, Nauczyciel historii w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Jeleniej Górze
Osadnictwo wojskowe na terenie Dolnego Śląska. Dzisiejsza percepcja zjawiska w świetle działań „dekomunizacyjnych” – płk Krzysztof Majer, Wiceprezes Zarządu Głównego, Prezes Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP.
W dyskusji głos zabrali: płk Wojciech Olenderek, Wincenty Elsner, ppłk Jerzy Lesicki, prof. dr hab. Zbigniew Wiktor oraz płk prof. dr hab. Franciszek Kusiak, autor niedawno wydanej książki „Generał Karol Świerczewski Walter – życie i po życiu 1897-1947-2017”. Konferencja stała się też okazją do podziękowania za społeczne działania na rzecz popularyzacji tradycji i historii Wojska Polskiego oraz kształtowania patriotycznych postaw młodego pokolenia. Odznaki Honorowe „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” otrzymali: złotą – red. Ryszard Mulek, Przewodniczący Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk, srebrne – Paulina Wesołowska i Grzegorz Górecki, Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 25 im. Franciszka Juszczaka we Wrocławiu oraz st. kpr. Marek Zatorski, Prezes Koła Miejskiego ZWiRWP w Dzierżoniowie. Medalami Pamiątkowymi Towarzystwa Wiedzy Obronnej zostali wyróżnieni: Małgorzata Matusiak, Tadeusz Samborski, Dominik Kłosowski, Janusz Łucki i Krzysztof Majer. Kończąc relację chciałbym podziękować mgr Pawłowi Nowakowi z DODN, który włożył wiele wysiłku, aby nasza konferencja się udała.

płk w st. spocz. mgr Krzysztof Majer
Foto: mjr Jan A. Drajczyk

Możliwość komentowania została wyłączona.