Spotkanie kierownictw związków żołnierskich.

20.01.2016
20 stycznia 2016 r. w siedzibie Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP we Wrocławiu obyło się doroczne spotkanie prezesów wrocławskiego Porozumienia …”wiązków i stowarzyszeń żołnierskich, które reprezentowali: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – kpt. mgr inż. Konstanty IGNACZAK, członek Zarządu Głównego, prezes Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego; Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – płk mgr inż. Marian DĄBROWSKI, prezes Zarządu Wojewódzkiego i płk dypl. Lucjan ŁAWNICZEK, wiceprezes; Towarzystwo Wiedzy Obronnej – płk dr Władysław TKACZEW, członek Zarządu Głównego TWO, prezes Zarządu Okręgowego i płk mgr Aleksander PODOLSKI, sekretarz; Związek Inwalidów Wojennych RP – płk mgr Wojciech OLENDREK, wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Okręgowego; Związek Weteranów i Rezerwistów WP – płk mgr Krzysztof MAJER, wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego i kpt. żegl Ryszard ZŁOCIŃSKI członek Zarządu Dolnośląskiego; Instytut Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego – płk dr Andrzej KOTLIŃSKI, prezes Zarządu Oddziału Wrocławskiego.
Spotkanie otworzył gospodarz płk Wojciech OLENDREK i życzył nam owocnych obrad. Następnie zebranie poprowadził Przewodniczący Porozumienia Krzysztof MAJER. Podsumowano dotychczasowe działania związkowe w 2015 r. Mimo zmniejszania się szeregów kombatantów, żołnierzy i inwalidów, udało się realizować przedsięwzięcia programowo-organizacyjne na dobrym poziomie. Wspólnie m.in. prowadzono uroczystości patriotyczno-religijne w miejscach pamięci narodowej we Wrocławiu i regionie. Popularyzowano tradycje i historię WP. Podkreślono doniosły fakt ufundowania i wręczenia sztandaru dla Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP we Wrocławiu i Koła Miejskiego ZWiRWP im. 1 Korpusu Pancernego WP w Dzierżoniowie. Dbano o satysfakcjonowanie działaczy związkowych awansami oraz odznaczeniami resortowymi i regionalnymi. Podkreślono wzorową współpracę i życzliwość kierownictwa Klubu 4 Regionalnej Bazy Logistycznej oraz jednostek wojskowych we Wrocławiu. Udało się sfinalizować sprawę posadowienia kopii tablicy upamiętniającej Defiladę Zwycięstwa żołnierzy 10 Dywizji Piechoty z 26 maja 1945 r. na Placu Wolności we Wrocławiu. Tablica wróciła na plac w przeddzień inauguracji pobliskiego Narodowego Forum Muzyki. Godzi się odnotować też fakt wyremontowania poniemieckiego schronu i zorganizowania przez aktyw ZWiRWP Izby Pamięci Żołnierza Polskiego w Dzierżoniowie. Ogólnopolski zasięg miały zaś majowe obchody 70-lecia Zwycięstwa i działalności Związku Inwalidów Wojennych RP na Dolnym Śląsku. Jesteśmy wdzięczni Dolnośląskiemu Urzędowi Marszałkowskiemu i Dowódcy Garnizonu WP za wsparcie wielu naszych działań.
Wyrażano niepokój słabym zainteresowaniem większości szkół bezpośrednim kontaktem uczniów z kombatantami i weteranami w ramach „żywych” lekcji historii oraz niestety „starzenia” się szeregów członkowskich naszych stowarzyszeń. Na koniec obrad przedstawiono propozycje do planu wspólnych przedsięwzięć na 2016 rok. Priorytetem będą dla nas organizowane wspólnie historyczne konferencje popularnonaukowe oraz godne uczczenie rocznic i świąt wojskowych. Przez aklamację obowiązki prezydenta Porozumienia … na kolejny rok powierzono ponownie Krzysztofowi MAJEROWI. Warto podkreślić, że jesteśmy ewenementem w skali krajowej, bo planowe współdziałanie związków wojskowych we Wrocławiu z powodzeniem funkcjonuje od 1997 r. i znajduje naśladowców na szczeblu wielu miast i powiatów. Mamy nadzieję, że niedługo do naszego grona wojskowych przyjaciół uda się zaprosić kolejnych sojuszników.


płk /s/ Krzysztof MAJER

Możliwość komentowania została wyłączona.