Promocja książki Generała

15 listopada br. w sali hotelu „Wieniawa” we Wrocławiu odbyła się promocja książki pt. ”Wór kamieni” Generała, autorstwa gen. bryg. dr Zdzisława ROZBICKIEGO i płk dr Gabriela ZMARZLIŃSKIEGO. Spotkanie otworzył wiceprezes Zarządu Głównego ZWiRWP płk Krzysztof MAJER i przywitał zebranych członków Związku Żołnierzy WP, Związku Inwalidów Wojennych RP, Związku Weteranów i Rezerwistów WP, Towarzystwa Wiedzy Obronnej, Klubu Weteranów Lewicy, a w szczególności kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari ppłk ZS Witolda SOKOŁOWSKIEGO, byłego Szefa Sztabu Generalnego WP generała Czesława PIĄTASA, senator Marię BERNY, wiceprezesa Zarządu Głównego ZIW RP płk Wojciecha OLENDERKA i wiceprzewodniczącego RK SLD Wincentego ELSNERA.
Redaktor wydawnictwa ppłk Jan Stanisław JEŻ przedstawił sylwetki autorów i zawartość książki, gdzie na 390 stronach w pierwszej części płk Gabriel ZMARZLIŃSKI kreśli sylwetkę i perypetie generała Wojciecha JARUZELSKIEGO, a w drugiej gen. Zdzisław ROZBICKI w kilkunastu artykułach odnosi się do tradycji i historii WP ale też do obecnego funkcjonowania stowarzyszeń kombatanckich i żołnierskich. Uzupełnieniem książki są zdjęcia i załączniki.
Po tym wprowadzeniu odbyła się wielowątkowa, ciekawa dyskusja, gdzie tematyka książki była tylko punktem wyjścia do zaprezentowania opinii i ocen, m.in. przez płk prof. Franciszka KUSIAKA, generała Czesława PIĄTASA, płk Stanisława TOREBKO, Marię BERNY, Michała SYSKĘ, płk Piotra PERTKA, Władysława SZYMAŃSKIEGO, prof. Zbigniewa WIKTORA, Wincentego ELSNERA, mjr Jana ZAGRODZKIEGO i Czesława CYRULA. Zaś wydawca książki Maciej JĘDRASZEK z firmy Jakopol podkreślił, że z przyjemnością współpracował przy edycji książki z gen. Zdzisławem ROZBICKIM, który był nie tylko jej pomysłodawcą, autorem ale i sponsorem. Na zakończenie spotkania wzruszony gen. Zdzisław ROZBICKI podziękował za liczne przybycie, owocną dyskusję i podkreślił, że musimy dawać w codziennych kontaktach, zwłaszcza z młodymi ludźmi, świadectwa prawdy o wojsku, w którym służyliśmy. Wyraził też uznanie płk Adolfowi SITARZOWI za logistyczne przygotowanie promocji książki.
płk (s) mgr Krzysztof MAJER

Możliwość komentowania została wyłączona.