OBCHODY 74 ROCZNICY BITWY POD LENINO

W dniu 12.10.2017r w 74 rocznicę wejścia do walki żołnierza polskiego na froncie wschodnim w II wojnie światowej w Europie, pod pomnikiem „Kościuszkowca” w Warszawie zostały zorganizowane z tej okazji uroczystości pod patronatem I Brygady Pancernej w Wesołej i Związku Weteranów i Rezerwistów WP im. gen. Franciszka Gągora.
Uroczystości patronatem honorowym objął Starosta Powiatu Myszkowskiego Lasecki Dariusz i Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak.
W uroczystościach wzięły udział stowarzyszenia i organizacje paramilitarne oraz dzieci ze szkoły podstawowej specjalnej nr 99 im. Małego Powstańca przy ul. Bartniczej w Warszawie.
Poczty sztandarowe wystawił Mazowiecki Oddział Wojewódzki, Podkarpacki Oddział Wojewódzki i Powiatowy Oddział Grójecki Związku Weteranów i Rezerwistów WP.
Skromnie zorganizowaną uroczystość uświetniał piosenką żołnierską Zespół Śpiewaczy Myszkowskiego Oddziału Powiatowego ZWiR WP.
Bitwa pod Lenino, pokazuje tragizm polskich losów podczas II wojny światowej.
Ci żołnierze 1 D.P. im. T. Kościuszki, byli takimi samymi sybirakami, jak ci koledzy, którzy mieli to szczęście, że zdążyli się zaciągnąć do armii gen. Andersa i walczyć u boku alianta zachodniego.
Wielkość ofiary złożonej na bagiennych terenach pod Lenino przez żołnierzy 1 D.P. im. T. Kościuszki w oczach obecnej władzy jest nieistotna w porównaniu z walką żołnierzy AK z okupantem w kraju. Ta władza nie bierze udziału w takich uroczystościach i stara się aby ten fakt został sprowadzony do krótkiej wzmianki w nowej historii Polski.
W tym chrzcie bojowym żołnierzy 1 D.P. im. T. Kościuszki, z szeregów Kościuszkowców ubyło ponad 3 tyś. żołnierzy, z czego 510 poległo, 1776 odniosło rany, ponad 650 zaginęło bez wieści a 116 dostało się do niewoli niemieckiej. Stanowiło to blisko 24% stanu osobowego dywizji. Stowarzyszenia Rodzin Kościuszkowskich
Uroczystość zaszczycił swoją obecnością, uczestnik tej bitwy 94-letni płk. Eugeniusz Skrzypek.
W przyszłym roku przypada 75 rocznica tej bitwy. Wiceprezes Stowarzyszenia Rodzin Kościuszkowskich gen. /s/ Zenon Poznański w swoim przemówieniu poinformował zebranych, że powołany przez to stowarzyszenie komitet organizacyjny któremu przewodniczy, ustalił wstępnie ich datę na 18-20. 05.2018r oraz podał w zarysie ich przebieg. W imieniu organizatorów zaprosił do udziału wszystkich zgromadzonych.
Na uroczystość licznie stawili się członkowie Związku Weteranów i Rezerwistów WP im. gen. Fr. Gągora na czele z jego Prezesem płk w st. spocz. Wiesławem Korga i Sekretarzem Generalnym Kol. Tadeuszem Otulakiem.
Wiązankę w imieniu ZG ZWiR WP składał jego Prezes i Sekretarz Generalny.
W uroczystościach udział wzięło około 100 osób.

ppłk w st. spocz. St. Gliński


Wiązankę od POG ZWiR WP składa delegacja (od lewej):ppłk /s/ Jan Dulny; ppłk /s/ Stanisław Gliński i płk /s/ Henryk Szymczak.

Wiązankę od ZK RPiBWP składa delegacja (od lewej):Dyrektor ZG ppłk /s/ Zbigniew Żurowski i uczestnik walk pod Lenino płk /s/ Eugeniusz Skrzypek.

Wiązankę od ZG ZWiR WP składa (od lewej – Prezes ZG płk/s/ Wiesław Korga i Sekretarz Generalny ZG Kol. Tadeusz Otulak.

Poczty sztandarowe (od lewej) – Powiatowego Oddziału Grójeckiego ZWiR WP; Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ZWiR WP i Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego ZWiR WP.

Zdjęcia wykonała Kol. Edyta Borowa.

Możliwość komentowania została wyłączona.