Obchody 70 rocznicy bitwy partyzanckiej pod Gruszką

Środowisko Armii Ludowej, SLD i Stowarzyszenie Pokolenia  zorganizowało w dniu 28 września 2014 r., uroczystości związane z 70 rocznicą bitwy partyzanckiej pod Gruszką. Wspomniane uroczystości odbyły się pod pomnikiem upamiętniającym to wydarzenie w miejscowości Gruszka – Jóźwików (powiat konecki, woj. świętokrzyskie ) gdzie w dniach 29-30 września 1944 r stoczona została bitwa pomiędzy partyzantami z Armii Ludowej (ok. 1500 osób) a  kilkutysięczną formacją niemieckiego wojska i policji.
Siły niemieckie próbowały, bezskutecznie, otoczyć i zniszczyć siły partyzanckie, które zadając Niemcom poważne straty, przebiły się z okrążenia i  skierowały na wschód do lasów koneckich i suchedniowskich.
Nad uroczystościami honorowy patronat objął v-ce marszałek sejmu RP Jerzy Wenderlich. W uroczystościach , m. innymi,  uczestniczyli: –  poczty sztandarowe kombatantów  Armii Ludowej z płk Henrykiem Połowiakiem  który dowodził całością sił Armii Ludowej i zgromadzenia partyzantów radzieckich w bitwie pod Gruszką; – przewodniczący organizacji świętokrzyskiej SLD Andrzej Szejna, prof. Jerzy Jaskiernia; – konsul Federacji Rosyjskiej  w Krakowie; – delegacja warszawskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z płk Józefem Karbownikiem i Elżbietą Sadzyńską korespondentem „Polsce Wierni”; – przedstawiciele  gmin z terenu walk partyzanckich.  Na tą uroczystość licznie stawili się, członkowie Związku Weteranów i Rezerwistów WP Wojewódzkiego Oddziału Świętokrzyskiego w Kielcach z prezesem płk Janem Szpakiem i Wojewódzkiego Oddziału Mazowieckiego w Warszawie z płk Władysławem Dobrzańskim. Powiatowy Oddział Grójecki ZWiR WP, reprezentowała delegacja w ilości 14 osób (w tym 10 osób z Mogielnicy).
W uroczystościach wzięło udział przeszło tysiąc osób, wśród nich liczna rzesza harcerzy i młodzieży, dla których była to okazja do poznania przebiegu tej bitwy z ust jej uczestników.
Stanisław GLIŃSKI

Możliwość komentowania została wyłączona.