Spotkanie z kombatantem

9 maja br. po południu delegacja Wrocławskiego Oddziału Związku Weteranów i Rezerwistów WP im. 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty odwiedziła kombatanta, kawalera Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari płk dypl. Bronisława JAKIMOWICZA. Pretekstem do spotkania było wręczenie Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej PTTK „Szlak 2 Armii WP” oraz Dzień Zwycięstwa.
Pułkownik Bronisław Jakimowicz mimo swych prawie 95 lat, zachował jasność umysłu i opowiadał o swoim szlaku bojowym od Lenino po forsowanie Nysy Łużyckiej i dalszych walkach. A swoje wspomnienia wojenne opisał i wydał w formie książkowej pt. „Walczyłem pod Lenino” w 2005 roku. W tym udanym spotkaniu uczestniczyli: kpt. ZS Józef SOWA, st. chor. szt. Andrzej NAWROT, st. chor. szt. Andrzej KAMFOROWSKI i plut. ZS Stanisław BOBOWIEC.
płk (s) Krzysztof Majer
Foto: Andrzej Nawrot /DSC/ i Józef Sowa /P1/

Możliwość komentowania została wyłączona.