Uroczystości poświęcenia i wkopania „Krzyża Partyzanckiego”

Udział Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego w uroczystości poświęcenia i wkopania „Krzyża Partyzanckiego” wraz ze sztandarem

W dniu 28.09.2019r, na zaproszenie Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego z okazji 75 rocznicy bitwy pod Gruszką-Jóżwikowem Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ZWiRWP uczestniczył w niedzielnej mszy świętej w Kościele Rzymsko Katolockim pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jóżwikowie-Gruszce w intencji poległych , pomordowanych i zmarłych Bohaterów Bitwy pod Gruszką. W nabożeństwie wzięły udział delegacje z pocztami sztandarowymi środowisk kombatantów, weteranów oraz organizacji patriotycznych w tym Mazowiecki Oddział Wojewódzki ZWiRWP w osobach Jan Monczyński, Tadeusz Stanik, Jerzy Kalbarczyk, Zofia Kalbarczyk oraz licznie przybyła młodzież- w jej trakcie nastąpił akt poświęcenia ,, KRZYŻA PARTYZANCKIEGO” dar od parafian mieszkańców m. Gruszka i uczestniczących środowisk patriotycznych. Następnie nastąpił przemarsz i przeniesienie poświęconego KRZYŻA PARTYZANCKIEGO na ,,Polankę Chwały” w Gruszce gdzie nastąpiło jego wkopanie. Na polanie delegacje i zaproszeni goście złożyli wieńce, wiązanki kwiatów i zapalili znicze. Mowę końcową wygłosił płk Zbigniew Żurowski który podziękował sponsorom, organizatorom uroczystości oraz przybyłym gościom.

Możliwość komentowania została wyłączona.