Rocznica bitwy pod Gruszą

Środowisko Gwardii Ludowej,  SLD, Stowarzyszenie Pokolenia i Wojewódzki Oddział Świętokrzyski Związku Weteranów i Rezerwistów WP zorganizowało w dniu 25 września 2016 r., uroczystości związane z 72 rocznicą bitwy partyzanckiej pod Gruszką.
Wspomniane uroczystości odbyły się pod pomnikiem upamiętniającym to wydarzenie w miejscowości Gruszka – Jóźwików (powiat konecki, woj. świętokrzyskie ) gdzie w dniach 29-30 września 1944 r stoczona została bitwa pomiędzy partyzantami z Gwardii Ludowej  (ok. 1500 osób) a  kilkutysięczną formacją niemieckiego wojska i policji.
Wrześniowe zebranie poprowadził prezes ppor. dr inż Józef SOWA, który podsumował działania w ostatnim kwartale i przedstawił zadania na najbliższy miesiąc. Kol. Stanisław BOBOWIEC przypomniał historię i przebieg powstań śląskich, zaś wiceprezes kpt. mgr Bronisław TURCZANIK omówił najważniejsze wydarzenia społeczno-polityczne.
Siły niemieckie próbowały, bezskutecznie, otoczyć i zniszczyć siły partyzanckie, które zadając Niemcom poważne straty, przebiły się z okrążenia i  skierowały na wschód do lasów koneckich i suchedniowskich.
W uroczystościach uczestniczyli zaproszeni goście w osobach:
– przewodniczący organizacji świętokrzyskiej SLD Andrzej Szejna;
– konsul Federacji Rosyjskiej  w Krakowie Aleksander Minin;
– gen. ks. biskup kapelan kombatantów archidiecezji częstochowskiej Stanisław Respondek
– przedstawiciele  gmin z terenu walk partyzanckich;
– poczty sztandarowe związków i stowarzyszeń kombatanckich;
Na tą uroczystość licznie stawili się, członkowie Związku Weteranów i Rezerwistów WP Wojewódzkiego Oddziału Świętokrzyskiego w Kielcach z prezesem płk Janem Szpakiem Wojewódzkiego Oddziału Małopolskiego w Krakowie z jego Prezesem bosm. w st. spocz. Ryszardem Tutakiewiczem oraz Wojewódzkiego Oddziału Mazowieckiego w Warszawie z jego Prezesem pł w st. spocz. Władysławem Dobrzańskim i ze swymi Oddziałami Powiatowymi z Grójca i Radomia.
W uroczystościach brała udział liczna rzesza harcerzy i młodzieży z Końskich. W porównaniu z ubiegłymi latami frekwencja była mniejsza i po raz pierwszy nie uczestniczyło w nich wojsko. Apel pamięci ofiar II wojny światowej i poległych w tej bitwie partyzanckiej odczytała harcerka z Hufca Końskie.
Przemawiający do zgromadzonych przewodniczący organizacji świętokrzyskiej SLD i eurodeputowany Pan Andrzej Szejna ocenił negatywnie działalność obecnego rządu tworzącego nową historię, nie licząc się z faktami i relacjami osób tamtego okresu, siejąc w narodzie nienawiść do tych, którzy walczyli u boku Armii Radzieckiej. Krew przelewana podczas II wojny światowej bez względu na to, czy byli to żołnierze AK, żołnierze AL., czy innych formacji wojskowych, miała ten sam kolor: czerwony i nie wolno licytować kto ma większe zasługi w walce z niemieckim okupantem.
Pouczającą i pełną wzniosłych słów do zgromadzonych przemowę wygłosił gen. ks. biskup kapelan kombatantów archidiecezji częstochowskiej Stanisław Respondek. Podkreślił w niej ofiarność całego społeczeństwa polskiego w walce z niemieckim okupantem i nie powinno się oceniać ich zasług biorąc pod uwagę przynależność do określonej formacji wojskowej czy orientacji politycznej.
Konsul Federacji Rosyjskiej  w Krakowie Aleksander Minin oprócz wspomnień wspólnej walki żołnierza polskiego i radzieckiego i udziału żołnierzy radzieckich wraz z partyzantami GL w bitwie pod Gruszką poruszył problem narastających aktów wandalizmu pomników i miejsc pochówku żołnierzy radzieckich na ziemiach polskich.
Patriotyczny charakter tej uroczystości zapewniał chór „NOWINY” z Nowin wykonując cykl pieśni partyzanckich ale największe brawa otrzymała 7-mio letnia solistka znana z programu „Mali Giganci” Ania Wieleńska.
owiatowy Oddział Grójecki ZWiR WP w Grójcu reprezentowało 13-stu członków wystawiając poczet sztandarowy w składzie: dowódca pocztu – płk w st. spocz. Henryk Szymczak, sztandarowy – st. sierż. rez. Leszek Dolina i asystujący mł. chor. w st. spocz.
Jerzy Kasica i składających wiązankę od POG ZWiR WP w osobach: ppłk w st. spocz. Stanisław Gliński, Kol. Ryszard Dalba, st. sierż. w st. spocz. Bogusław Mroziewicz, kpr. w st. spocz. Dariusz Bladowski, Cezary Pasternak (harcerz – wnuczek prezesa).
Organizatorzy zadbali o to aby po uroczystościach można było przy gorącym bigosie spotkać się i porozmawiać z kolegami z innych związków i stowarzyszeń a aura tego dnia temu sprzyjała.
Stanisław GLIŃSKI

Możliwość komentowania została wyłączona.