Pamiętamy o zwycięzcach

25 maja br. uczciliśmy 73. rocznicę Defilady Zwycięstwa żołnierzy 10 Dywizji Piechoty na Placu Wolności we Wrocławiu. Uroczystość z wojskową asystą honorową zorganizował Zarząd Dolnośląski Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. 2 Armii WP. Po odśpiewaniu hymnu państwowego prezes Zarządu Dolnośląskiego gen. bryg. ZS Krzysztof Majer przywitał zebranych i zaproszonych gości w osobach: ppłk ZS Witolda Sokołowskiego, kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari, dr Tadeusza Samborskiego, wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego, Jacka Protasiewicza, posła na Sejm RP, mjr Mieczysława Błażejewskiego, szefa sekcji wychowawczej 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia, płk dr Władysława Tkaczewa, wiceprezesa Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP, płk Ryszarda Woźniaka, wiceprezesa Zarządu Zrzeszenia Weteranów Działań poza Granicami Państwa, ppłk Andrzeja Lazarka, prezesa Koła nr 5 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, ks. ppłk Sławomira Fonfarę, dziekana protestanckiego Wojsk Lądowych, por. Maksymiliana Jezierskiego, kapelana katolickiego, Dominika Kłosowskiego, wrocławskiego radnego, insp. Andrzeja Kląskałę, prezesa Stowarzyszenia Komendantów Policji, Arkadiusza Sikorę, sekretarza Rady Wojewódzkiej SLD.
Prowadzący przypomniał przebieg historycznej defilady z 26 maja 1945 roku, którą odbierali prezydent Wrocławia dr Bolesław Drobner, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Stanisław Kulczyński i wojenny komendant garnizonu płk Liapunow. Zacytował fragment przemówienia prezydenta Drobnera: „Przecieram oczy i nie wierzę, że na dawnym Schlossplatzu może stać Wojsko Polskie, że możemy śpiewać „Jeszcze Polska nie zginęła”, że mogę mówić w imieniu Rządu Polskiego, a jednak jest to faktem. Stało się to dzięki bohaterstwu Armii Czerwonej, która w walkach o Wrocław poniosła duże ofiary”. Po przemówieniu rektora przed trybuną honorową przemaszerowała piechota, lekka artyleria i kawaleria, depcząc kilkadziesiąt flag i sztandarów hitlerowskich. Podkreślił, że dla uczczenia defilady społeczeństwo Wrocławia ufundowało tablicę pamiatkową, która została zniszczona przy budowie Narodowego Forum Muzyki ale dzięki zabiegom organizacji kombatanckich i żołnierskich została wykonana replika tablicy, przy której możemy się spotykać.
Następnie zabrał głos marszałek Tadeusz Samborski, który podkreślił, że musimy kultywować historię trudnych lat przyłączenia Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy oraz pamiętać o osadnikach wojskowych, którzy wielkim wysiłkiem odgruzowali i odbudowali tereny Dolnego Śląska. Korzystając z okazji marszałek wręczył Honorową Odznakę Zasłużony dla Dolnego Śląska kombatantowi por. Stanisławowi Kupczykowi, a sam otrzymał Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą PTTK „Szlak 2. Armii Wojska Polskiego”. W intencji poległych, zmarłych i pomordowanych w czasie II wojny światowej kapelani wojskowi odmówili modlitwę ekumeniczną. Przy dźwiękach werbla zostały pod tablicą pamiątkową złożone wiązanki od delegacji, a wśród nich kwiaty złożyła córka kombatantki kpt. Moniki Śladewskiej, frontowego żołnierza 10 Dywizji Piechoty. Uroczystość zakończyła wykonana na trąbce melodia „Cisza”. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali dwie karty pocztową, które z inspiracji plut. ZS Stanisława Bobowca wykonała Poczta Harcerska 28 Wrocław „Szaniec”. Dziękuję Komendzie Garnizonu WP we Wrocławiu, 10 Wrocławskiemu Pułkowi Dowodzenia i Orkiestrze Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych za zapewnieni godnej oprawy naszej uroczystości patriotycznej.
Krzysztof Majer
Foto: mjr ds. Jan A. Drajczyk /IMG/, st. chor. szt. Andrzej Nawrot /DSN/

Możliwość komentowania została wyłączona.